You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti

majorare pensie de intretinere:

Hotarare judecatoreasca:

Analizând actele dosarului, instanța reține următoarele:

Pârâtul este tatăl minorei ….., născută la 19.02.2006, conform certificatului de naștere (fila 13).

Potrivit art. 516 alin. (l) C.civ., obligația de întreținere există între rudele în linie dreaptă, în speță între părinți și copii.

Potrivit art. 529 și 531 C.civ. întreținerea este datorată în raport de nevoia celui care o cere și de mijloacele celui care urmează a o plăti, instanța judecătorească putând mări sau micșora pensia de întreținere după cum se schimbă mijloacele celui care dă întreținerea sau nevoia celui care o primește.

Prin sentința civilă nr. …..din 19.06.2017 pronunțată de Judecătoria …. în dosarul nr….. pârâtul a fost obligat la plata unei pensii de întreținere de 160 lei lunar în favoarea minorei (fila 12).

Potrivit art. 529 alin. 2 C.civ., când întreținerea este datorată de părinte, ea se stabilește până la o pătrime din venitul său lunar net pentru un copil, o treime pentru doi copii și o jumătate pentru trei sau mai mulți copii,

În speță, după cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, pârâtul mai are un copil minor în întreținere în afara celui din prezenta cauză, respectiv …., născută la (fila 42).

În cauză nu au fost dovedite veniturile pârâtului, însă instanța va reține, la stabilirea miiloacelor pârâtului, posibilitatea de a obține cel puțin salariul minim pe economie, potrivit art. 527 alin. 2 teza a doua C. civ. Acesta va fi avut în vedere la calcularea pensiei de întreținere în perioadele în care pârâtul nu ar obține venituri mai mari.

Prin raportarea cotei legale de 1/6 din salariul minim net pe economie (din România, deoarece nu s-a dovedit că pârâtul ar locui în Anglia), la suma de 160 lei, rezultă un cuantum al obligației de întreținere față de minora din prezenta cauză mai mare decât cel stabilit prin hotărârea judecătorească mai sus menționată, astfel că instanța va admite cererea de majorare a pensiei de întreținere și va obliga pârâtul la plata unei pensii de întreținere lunare, în cotă de 1/6 din venitul lunar net obținut, dar nu mai puțin de 1/6 din salariul minim net pe economie, în favoarea minorei ….., de la data cererii de chemare în judecată, până la majorat. Potrivit art. 532 C. civ., pensia de întreținere se datorează de la data cererii de chemare în judecată, în speță 22.10.2018.

În privința cheltuielilor de judecată, instanța va obliga pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, din totalul de 600 lei al cheltuielilor suportate de reclamantă (reprezentând onorariu de avocat), în temeiul art. 453 alin. 2 C.p.c., având în vedere admiterea doar în parte a acțiunii, sub aspectul cotei din venitul pârâtului și sub aspectul salariului minim care va fi avut în vedere, respectiv cel din România, iar nu cel din Anglia, așa cum s-a solicitat prin acțiune.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTĂRĂȘTE:

Admite în parte acțiunea formulată de către reclamanta …., cu domiciliul ales C.I. Palade Bogdan, în București, Str. Itcani, nr. 20, et. l , ap. 4, sector 2 în contradictoriu cu pârâtul …..

Obligă pârâtul la plata unei pensii de întreținere lunare, în favoarea minorei ….., de 1/6 din venitul lunar net obținut, dar nu mai puțin de 1/6 din salariul minim net pe economie, de la data cererii de chemare în judecată până la majorat.

Obligă pârâtul la plata către reclamantă a sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu apel, care se depune la Judecătoria Sectorului 3 București, în 30 de zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate