You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Bogdan Palade

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892

Imprumut nerestituit procedura

Imprumut nerestituit procedura
Members Public

Am un imprumut nerestituit. Care e procedura? Raspunsul il veti regasi in hotararea judecatoreasca de mai jos: ROMÂNIA JUDECĂTORIA CORNETU SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILĂ NR....2021 Analizând probele administrate, instanța reține următoarele: În fapt, între reclamanta ...., în calitate de împrumutat și Banca Comercială Română, în calitate de împrumutător, s-a încheiat

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Procedura partajului fosti soti 2021

Procedura partajului fosti soti 2021
Members Public

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Recuperare cheltuieli judecata ANRP

Recuperare cheltuieli judecata ANRP
Members Public

Cum recuperez cheltuielile de judecata de la ANRP? Judecatoria Sector 1 Sentinta civila nr... Analizând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanța reține următoarele: Prin Sentința civilă nr.... pronunțată la data de 02.10.2019 de Tribunalul București — Secția a V-a Civilă în dosarul nr...../3/2019, instanța a admis

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Custodie comuna parinti

Custodie comuna parinti
Members Public

Care este regula in stabilirea custodiei copilului atunci cand parintii se separa? Cand instantele acorda custodie comuna si cand se acorda custodie exclusiva? Raspunsurile le regasiti mai jos intr-o hotarare judecatoreasca recenta: Judecatoria Sector... Analizând probele administrate în vederea soluționării cererii, instanța constată urnłătoarele: In fapt, reclamanta .... și pârâtul .....au

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Model restituire imprumut

Model restituire imprumut
Members Public

Care este procedura restituirii unui imprumut? - Raspunsul il veti regasiti in hotararea judecatoreasca de mai jos: Judecatoria Sector ... Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei, instanța reține următoarele: Potrivit art. 248 alin. (l) C.proc.civ, instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Model cerere recalculare pensie acord

Model cerere recalculare pensie acord
Members Public

Curtea de apel Constanta: Decizia civila nr... Aprecierile Curtii; Apelul este nefondat și va fi respins ca atare pentru considerentele pe care le vom expune în continuare. Adeverința nr.../9.08.2019 emisă de SC Nica Arhiv Com SA atestă veniturile brute obținute de către reclamant în perioada ianuarie 1975

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Avocat plata orelor suplimentare

Avocat plata orelor suplimentare
Members Public

Cum si cand se platesc orele suplimentare Munca prestata in afara programului normal de munca saptamanala constituie “ore suplimentare” in sensul art. 112 din Codul Muncii iar timpul de lucru este reprezentat de perioada in care un salariat presteaza munca prevazuta in contract si in fisa postului. Pentru inceput un

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Infractiune agresiune sexuala drepturi victima

Infractiune agresiune sexuala drepturi victima
Members Public

Ce drepturi are victima unei agresiuni sexuale? Infracțiunea de agresiune sexuală prevăzută de art. 219 Cod penal a fost concepută de leguitor în scopul de a asigura o protecție deplină față de orice acte de natură sexuală, comise prin constrângere sau prin punerea victimei în imposibilitatea de a se apăra

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept Penal

Postari recomandate