You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.
Bogdan Palade

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892

Ordin de protectie respins

Ordin de protectie respins
Members Public

Decizia civila nr... Prin sentința civilă nr. .....2022, Judecătoria Cornetu a respins ca nefondată cererea fornłulată de reclamanta ...., în contradictoriu cu pârâtul ... și a dispus avansarea din fondurile Ministerului Justiției către Baroul Ilfov a sumei de 500 de lei, reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu, av. ..., conform delegației pentru asistență

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Cesiunea de creanta interpretare

Cesiunea de creanta interpretare
Members Public

Decizia civila nr...Tribunalul Bucuresti Analizand sentinta civila apelata, instanta constata ca apelul este nefondat, pentru considerentele ce urmeaza : Intrucat situatia de fapt a fost stabilita de prima instanta, nu va mai fi reluata in prezenta decizie decat in masura necesara examinarii motivelor de apel. Prima critica invocata de apelanti

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Majorare pensie alimentara procedura

Majorare pensie alimentara procedura
Members Public

Se poate majora pensia alimentara pentru 1 copil atunci cand este stabilita intr-o conventie incheiata la notar? Judecatoria Sector 5 Sentinta civila nr.... Deliberând asupra cauzei civile deduse judecății, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 5 București la data de .....sub nr....., reclamanta .... l-a chemat în judecată

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Pedeapsa conducere sub influenta bauturilor alcoolice

Pedeapsa conducere sub influenta bauturilor alcoolice
Members Public

Pedeapsa conducere sub influenta bauturilor alcoolice: JUDECĂTORIA SECTOR 2 BUCUREȘTI - SECȚIA PENALĂ SENTINȚA PENALĂ NR.... Ședința publică din data de 11.04.2022 Ministerul Public este reprezentat de procurorul ...., din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București. Pe rol se află pronunțarea în cauza penală privindu-l pe

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Cum accepta un minor o mostenire?

Cum accepta un minor o mostenire?
Members Public

Sentinta civila nr.. In fapt minora.... este fiica reclamantei .... și a numitului...., conform certificatului de naștere seria NJ nr. 3.... (f. 15), născută la data de ....2010. Potrivit certificatului de deces seria DS nr. ...., numitul .... a decedat la data de .... ..2017. Potrivit mențiunilor din certificatul de naștere seria NY nr.

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Recalculare pensie hotarare castigata

Recalculare pensie hotarare castigata
Members Public

Tribunalul Bucuresti Analizând materialul probator administrat, instanța reține: Reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru limită de vârstă conform deciziei nr. ....23.08.2018 (fila 42). Subsecvent, prin cererea înregistrată sub nr. .../02.09.2021 (fila 32), reclamantul a solicitat recalcularea drepturilor de pensie prin valorificarea adeverinței ....14.05.2018 emisă

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Jurisprudenta recalculare pensie acord global, spor tehnicitate, spor LS/D, prime, adaos, compensații, sume încasate/cuvenite, ore suplimentare

Jurisprudenta recalculare pensie acord global, spor tehnicitate, spor LS/D, prime, adaos, compensații, sume încasate/cuvenite, ore suplimentare
Members Public

Curtea de apel Bucuresti Decizia civila nr.... Analiza instantei de apel: Examinând sentința atacată în temeiul dispozițiilor art. 479 alin. (1) teza I Cod procedură civilă, potrivit cărora „instanța de apel va verifica, în limita cererii de apel, stabilirea situației de fapt și aplicarea legii de către prima instanță", Curtea

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil
Model contestatie titlu executoriu Anaf

Model contestatie titlu executoriu Anaf
Members Public

Judecatoria Sector 2 Sentinta civila nr... Analizând întreg materialul probatoriu administrat în cauză, instanța reține următoarele: În fapt, se reține că la data de 30.07.2019 au fost emise de către intimată Titlul executoriu nr. .... și Somația nr. 408020052069495.... în dosarul de executare nr. .... deschis împotriva contestatorului (filele 8384)

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil

Postari recomandate