You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat malpraxis medical

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat malpraxis medical

Cum ma pot indrepta impotriva medicului veterinar care nu a pus un diagnostic si a administrat gresit medicamente animalului meu de companie?

Raspuns avocat malpraxis medical:

  • Intr-o prima etapa antejudiciara va puteti adresa Colegiului Medicilor si ulterior instantei de judecata cu o actiune in raspundere civila delictuala.
  • Intr-un caz in care am fost angajat, in calitate de avocat malpraxis medical, Comisia Superioara de Deontologie si Litigii din cadrul Colegiului

Medicilor Veterinari Bucuresti a dispus urmatoarea solutie:

Hotărârea nr…. din data de …. februarie 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Codului de deontologie medicală veterinară, Statutului medicului veterinar și Regulamentului de ordine interioară al Comisiei Superioare de Deontologie și Litigii, Comisiilor Județene de Deontologie și Litigii, respectiv al Comisiei de Deontologie și Litigii a municipiului București, aprobat prin Hotărârea nr. 51/2014 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari, Comisia Superioară de Deontologie și Litigii (CSDL), cu următoarea componență:

……..întrunită în ședință în data de …..01.2020, precum și în data de …..02.2020, a dezbătut cererea de apel depusă de doamna …..și doamna ….. împotriva Hotărârii nr……/18.04.2019 pronunțată de Comisia de Deontologie și Litigii a mun. București.

In conformitate cu prevederile art. 102 din Regulament, Comisia Superioară de Deontologie și Litigii analizează cererile de apel numai sub aspectul sau aspectele care sunt prezentate în cerere.

Analizând cererea de apel depusă de doamna …. și doamna

….. împotriva Hotărârii nr……/18.04.2019 pronunțată de Comisia de Deontologie și Litigii a mun. București, Comisia Superioară de Deontologie și Litigii constată că hotărârea este criticată pentru următoarele motive:

  1. Hotărârea nr….. a Comisiei de Deontologie și Litigii a mun. București nu cuprinde nicio motivare, fiind enunțată  sintetic soluția, fara a exista vreun argument pentru cele reținute. De asemenea, hotărârea atacată cu apel nu cuprinde elementele prevăzute la Art. 86 din Regulamentului de ordine interioară al Comisiei Superioare de Deontologie și Litigii, Comisiilor Județene de Deontologie și Litigii, respectiv al Comisiei de Deontologie și Litigii a municipiului București, aprobat prin Ilotărârea nr…/2014 a Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari (Regulament).

Referitor la acest aspect, Comisia Superioară de Deontologie și Litigii constată că, într-adevăr hotărârea atacată cu apel nu este motivată și nu respectă cerințele prevăzute de Art. 86 din Regulament.

  1. Din Comisia de Deontologie și Litigii a mun. București, cea care a pronunțat hotărârea atacată cu apel, a făcut parte și un medic veterinar împotriva căruia a fost formulată plângerea, respectiv domnul dr. …..

Cu privire la acest motiv de contestare a hotărârii, Comisia Superioară de Deontologie și Litigii a constatat următoarele:

In conformitate cu procesul verbal încheiat cu ocazia audierii medicilor veterinari reclamați, a cărui dată nu a rezultat din xerocopiile puse la dispoziție de Comisia de Deontologie și Litigii a mun. București (CDL a mun. București), domnul dr. …. „s-a recuzat” din funcția de vicepreședinte al Comisiei pentru a putea fi audiat în dosarul în cauză.

Cu toate acestea, în procesul-verbal încheiat în ședința CDL a mun. București din data de aprilie 2019, cu ocazia audierii părții reclamante din dosar, domnul dr…….. este menționat ca făcând parte din Comisie, în calitate de vicepreședinte.

Pentru a clarifica situația, CSDL a decis audierea a doi dintre medicii veterinari angajați ai …., respectiv a domnului dr. …. și a doamnei dr. ….., citați procedural conform citațiilor nr…..

Audierea celor doi medici veterinari a avut loc în data de …..01.2020. Prin întrebările adresate medicilor veterinari audiați, Comisia a încercat să afle dacă domnul dr. …….e a făcut sau nu parte din Comisia care a soluționat dosarul în cauză.

Din răspunsurile date de cei doi medici veterinari, membrii CSDL au reținut faptul că domnul dr. ….. a fost prezent în sala în timpul audierii lor.

Comisia nu a putut să se edifice cu privire la calitatea în care domnul dr….. a fost prezmt în sală, respectiv dacă a fost prezent în calitate de membru al Comisiei sau doar de medic veterinar audiat de CDL mun. București, având în vedere că mai mulți medici veterinari reclamați în dosar au fost audiați în aceeași zi.

Având în vedere cele constatate, Comisia Superioară de Deontologie și Litigii, cu Unanimitate de voturi,

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Admite contestația depusă de doamna …. și de doamna …. împotriva Hotărârii nr…..04.2019 dată de Comisia de Deontologie și Litigii a mun. București. Anulează hotărârea contestată și trimite cauza spre rejudecare la Comisia de Deontologie și Litigii a mun. București.

Art. 2. Prezenta hotărâre este definitivă.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată părților, Comisiei de Deontologie și Litigii a mun. București, Biroului Executiv al Consiliului mun. București al Colegiului Medicilor Veterinari și Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Medicilor Veterinari.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate