You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Despagubiri ANRP

Bogdan Palade
Bogdan Palade

despagubiri Anrp

Aveti un dosar la ANRP si inca nu ati primit despagubirile?

Vi se rapunde de ani de zile sa asteptati ordinea inregistrarii dosarelor?

Ati primit o decizie din partea CNCI de validare partiala a dispozitiei Primarului?

Iata ce puteti face sa urgentati solutionarea dosarului avand ca obiect: despagubiri ANRP respectiv cum sa contestati si sa castigati la Tribunal validarea in totalitate a dispozitiei Primarului:

  1. Pentru cei care au formulat cereri în vederea restituirii imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist, în temeiul Legii 10/2001, este foarte important să aibă în vedere data la care dosarele au fost înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, deoarece în funcție de aceasta se stabilește termenul limită până la care Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților prin Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor trebuie să soluționeze aceste dosare, avand ca obiect: despagubiri ANRP

Pentru dosarele înregistrate anterior intrării în vigoare a Legii 165/2013 termenul limită de soluționare este de 60 de luni de la momentul intrării în vigoare a legii, iar pentru dosarele înregistrate după intrarea în vigoare a legii, termenul de 60 de luni se calculează de la data înregistrării dosarului.

După expirarea termenului de 60 de luni, prevazut de lege, proprietarii sau moștenitorii acestora își pot vedea realizat dreptul la despagubiri doar dacă acționează C.N.C.I. în instanță. Potrivit art. 35 alin. 2 din Legea 165/2013, în cazul în care C.N.C.I. nu va emite nicio decizie până la expirarea termenului limită, perosana îndreptățită se poate adresa tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității căreia îi revenea obligația de soluționare a dosarului.

Dosare aflate pe rolul Tribunalului Bucuresti castigate, avand ca obiect: despagubiri ANRP:

‘’ Admite cererea, astfel cum a fost modificată . Obligă pârâta CNCI să valideze următoarele Dispoziţii emise de Primarul oraşului Cernavoda: ….. în dosar nr. …./2001, pentru imobilul construcţie în suprafată de 1148 m.p., situată în Cernavodă…..Obligă pârâta CNCI la plata către reclamantă a sumei de 6.019 lei , cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat. Pronunţată azi, 02.07.2019 , prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.’’

Cum se contesta o decizie de invalidare anrp?

Raspuns avocat specializat in dosare avand ca obiect: despagubiri ANRP:

Daca ati primit prin posta mult asteptata decizie din partea anrp si este validata partial sau invalidata, in termen de 30 zile puteti depune contestatie la Tribunalul Bucuresti. Intr-un dosar instrumentat personal instanta a dispus urmatoarele:

Admite în parte contestaţia formulată de reclamanta …., în contradictoriu cu pârâta COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, şi în consecinţă Anulează Decizia de validare parţială nr. …. din data de 26 octombrie 2018, şi obligă pârâta să emită o decizie de validare parţială a Dispoziţiei nr. …. din data de 23 februarie 2006 a Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea, şi de compensare prin puncte pentru imobilul compus din teren de 600 mp şi construcţie. Cu drept de apel, ce se va introduce la Tribunalul Bucureşti, în 30 de zile de la comunicare. Pronunţată azi, 10 iunie 2019

Catre au fost motivele castigarii dosarului?

Raspuns avocat despagubiri anrp:

SITUAȚIA DE FAPT:

  • La data de 16.11.2018 ne-a fost comunicată prin poștă Decizia de invalidare nr. …./26.10.2018 emisă de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.
  • Prin actul de donație autentificat cu nr. …./1953, subsemnata am dobândit în proprietate terenul în suprafață de 600 m.p. și construcție, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada ….. județul Vâlcea.
  • Ulterior a intervenit exproprierea subsemnatei în două etape, respectiv exproprierea suprafeței de 345 m.p. și a unei suprafețe de 280 m.p. Adunând aceste suprafețe rezultă un total de 625 m.p., din care 600 existau în proprietatea subsemnatei potrivit actului de donație menționat anterior, iar 25 m.p. îi avea în folosință fără acte. Adunând suprafața pentru care s-a validat decizia de acordare a punctelor, respectiv 268,8 m.p. cu suprafața solicitată prin prezenta, respectiv 331,2 m.p. se ajunge la suprafața primită prin actul de donație autentificat sub nr. 332/1953, respectiv 600 m.p.
  • Astfel, prin Decretul de expropriere nr. 494/27.12.1971, a fost preluată suprafața de 345 m.p. a subsemnatei.
  • Prin Decretul de expropriere nr. 232/01.08.1985, a fost preluat imobilul teren în suprafață de 280 m.p. construcție.
  • Cu toate acestea, prin aceeași decizie de invalidare se reține că:

,,Nu au fost depuse documentele necesare în vederea verificării incidenței în speță a prevederilor art. 15 din legea nr. 165/2013, în ceea ce privește suprafața de 345 m.p. expropriată în baza Decretului nr. 497/27.12.1974’’,

  iar potrivit art. 15 din legea 165/2013:

,,Art. 15 Cererile vizând restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluării abuzive, formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat, cu condiţia ca această suprafaţă să nu fi fost restituită prin aplicarea legilor fondului funciar.’’

 

  • Astfel, nu se pot identifica ce anumite documente sunt necesare potrivit art. 15 din legea 165/2013, argumentul Comisiei Naționale pentru Compensare Imobilelor fiind nefondat în legătură cu invalidarea parțială a Dispoziției nr. …./23.02.2018.
  • Aceste argumente sunt susținute chiar de cele reținute prin Decizia de Invalidare Parțială, întrucât, cum corect a reținut Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, subsemnata prin actul de donație autentificat sub nr. …./1953 am dobândit în proprietate un teren în suprafață de 600 m.p, ce a fost expropriat în întregime, motiv pentru care sunt îndreptățită să obțin compensarea prin puncte și pentru suprafața de 331,2 m.p, necesari pentru reîntregirea suprafeței de 600 m.p., situați în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada ….. județul Vâlcea, ce a făcut obiectul dosarului de despăgubire nr. ……/CC/09.06.2006, pentru un cuantum al despăgubirii stabilit conform articolului 21 din legea 165/2013

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate