You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie la executate silita imobiliara

Bogdan Palade
Bogdan Palade

contestatie la executate silita imobiliara

Banca sau firmele de recuperari creante v-au scos casa la licitatie publica?

Aveti doua posibilitati legale sa reactionati la o astfel de situatie disperata:

  • sa formulati o contestatie la executare silita imobiliara sau sa dati in plata imobilul ipotecat, in baza legii darii in plata
  • sa va pregatiti cu multa rabdare in negocierea cu ei prin semnarea unei reesalonari de plata

In functie de tipicitatea fiecarui dosar de executare silita, in dosarele mele avand ca obiect: contestatie la executare silita imobiliara am invocat si am obtinut cu succes pentru clientii mei, urmatoarele hotarari:

  • Judecatoria Braila:

Admite prezenta contestație la executare silita imobiliara formulată de contestatoarei….. în contradictoriu cu intimata INVESTCAPITAL Ltd la Kruk România S.R.L. Constată prescris dreptul intimatei de a cere executarea silita a contestatoarei. Anulează toate actele de executare silită efectuate de Biroul Executorului Judecătoresc ….. în dosarul de executare silită nr…../2018. În baza disp. art. 723 C.pr.civ., dispune întoarcerea executării silite cu privire la toate sumele obținute prin intermediul BEJ …. în dosarul de executare nr…../2018 de la debitoarea ….și, pe cale de consecință, obligă pe creditoarea Investcapital LTD la restituirea către debitoarea contestatoarea …. a tuturor sumelor obținute prin intermediul BEJ …. în dosarul de executare nr…../2018

  • Judecatoria Sighetu Marmatiei:

Admite prezenta contestatie la executare silita imobiliara înaintată de contestatoarea …. cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat Bogdan Palade, din Bucureşti, …..in contradictoriu cu Secapital S.a.R.L. societate înmatriculată în Luxemburg, înregistrată în Registrul Comerţului şi al Companiilor la secţiunea B, sub nr. 108305, având sediul social ales la sediul S.C. Kruk România SRL din Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 165, clădirea TN Offices2, subsol, parter şi et. 7,8,9, sector 3 şi InvestCapital LTD cu sediul în The Hub, Triq Sant Andrija, San Gwann, SGN 1612, Malta prin mandatar Kruk România SRL, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 165, clădirea TN Offices 2, et. 7-9, subsol şi parter, sector 3, CUI 21114156, J40/3301/2007 şi în consecinţă: Dispune anularea tuturor formelor de executare silită efectuate în dosarul execuţional nr. …. al Biroului Executorului Judecătoresc Asociaţi …. Obligă intimata la plata către contestatoare a cheltuielilor de judecată în cuantum de 2.500 lei.

Ce argumente juridice am folosit in astfel de procese castigate avand ca obiect: contestatie la executare silita imobiliara?

De multe ori, dosarele executionale sunt prescrise pentru ca, bancile in urma cesiunilor de creante fata de firmele de recuperate (KRUCK/EOS etc.), depasesc termenul legal de 3 ani de prescriptie, termen pe care instanta il calculeaza de la momentul la care banca a declarat scadent anticipat creditul neperformant. Potrivit dispozițiilor art. I alin. 1 din Decretul nr. 167/1958, dreptul la acțiune având un drept patrimonial se stinge dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege, termenul general al prescripției dreptului la acțiune fiind de trei ani, potrivit an. 3 alin. I din același act normativ.

Pot suspenda vanzarea la licitatie publica a casei?

Raspuns avocat specializat in contestatie la executare silita imobiliara:

Judecatoria Sector 4 a dispus urmatoarea solutie intr-o contestatie la executare silita iar argumentul principal a fost:

  • Judecătoria reține că s-a făcut dovada achitării cautiunii în suma de 7.150,00 lei prin recipisa nr. ….eliberată de CEC Bank.
  • In ceea ce privește urgenta cererii, Judecătoria apreciază că aceasta este justificată de iminența vânzării la licitație a imobilului proprietatea contestatoarei situat …….. dat fiind faptul că a fost deja emisă, la data de …., publicația de vânzare imobiliară de către Biroul Executorului Judecatoresc …., în dosarul de executare silită nr. …., licitația urmând să aibă loc Ia data de …
  • Judecătoria apreciază că executarea imobiliară astfel începută este aptă să creeze părții – contestatoare un prejudiciu însemnat, care ar fi greu de reparat în natură, motiv pentru care găsește întemeiată cererea de suspendare a executării silite până la soluționarea contestației la executare avand ca obiect: suspendare executare silita respectiv: contestatie la executare silita imobiliara.

In concluzie, nu amana sa apelezi la un avocat specializat in dosare avand ca obiect: contestatie la executare silita imobiliara, amanarea poate duce la pierderea locuintei familiei tale, de aceea SUNA-MA ACUM si ma angajez sa-mi pun toata priceperea si compententa profesionala in sprijinul rezolvarii problemei tale.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate