You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Rezolutiune contract de intretinere
Members Public

Intrebare: Am incheiat un contract de intretinere, prin care mi-am asumat obligatia sa o ingrijesc persoana in cauza, sa-i achizitionez medicamente etc....insa, comportamentul ei s-a schimbat. Ce pot face? Raspuns: Sentinta civila nr... Analizând materialul probator administrat în cauză, retine următoarele: În fapt, la data de ....2020 între reclamanta-pârâtă,

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil

Vanzare bun persoana pusa sub interdictie judecatoreasca
Members Public

Cum poate vinde tutorele o cota parte dintr-un apartament pentru a folosi banii in scopul ingrijirii celui pus sub interdictie judecatoreasca? Raspunsul il veti regasiti intr-o speta, detaliata mai jos: Sentinta civila din ....2023 Analizând cererea de chemare în judecată, prin prisma motivelor invocate, pe baza probatoriului administrat și a

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil

Comunicare acte Anaf
Members Public

Cum se face comunicarea actelor de catre Anaf catre contribuabili? Raspunsul il veti regasi intr-o speta mai jos: Tribunalul Bucuresti Decizia civila nr.... Analizând actele și lucrările dosarului, tribunalul reține următoarele: Ca motiv de apel, instanța constată că apelanta a învederat că Deciziile de Accesorii care fac parte din titlurile

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil

Actiunea in revendicare imobiliara
Members Public

Judecatoria Macin Sentinta civila nr... Analizând materialul probatoriu administrat în cauză instanța reține următoarele: Instanța reține că prin titlul de proprietate nr. ..../6.04.1994 emis pe numele reclamantului .... i s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafața de 300 mp categoria curți- construcții în tarla 80, parcela 2309 din intravilanul

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil

Refuz racordare utilitati ( apa si canalizare)
Members Public

Judecatoria .... Analizând probatoriul administrat în cauză, instanța retine următoarele: În fapt, reclamantul este proprietarul terenului în suprafață de 924 mp (lotul ....), înscris în CF nr.... Voluntari, jud. Ilfov, având nr. cadastral provizoriu ..., situat în str. ......Voluntari, jud. Ilfov, teren pe care l-a dobândit prin încheierea contractului de vânzare-eumpărare autentif. sub

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil

Scutire taxa judiciara de timbru
Members Public

In ce conditii pot fi scutit la plata taxei judiciare de timbru? De exemplu, la partaj taxa judiciara de timbru este ridicata, 3 sau 5% din valoarea impozabila a bunurilor supuse partajului Judecatoria Sector 2 Dosar nr..../4/2022/a1 ÎNCHEIERE Ședința din Camera de Consiliu din data de 31.

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept civil

Pedeapsa consum de droguri
Members Public

RISCURILE PENALE IN CAZUL CONSUMULUI DE DROGURI IN ROMANIA DROGURILE DE RISC SI DROGURILE DE MARE RISC Exista doua categorii de droguri: drogurile de risc (cannabis, ketamina, salvie etc.) si droguri de mare risc (heroina, lsd, amfetamina, cocaina etc). Indiferent de cantitatea detinuta sau consumata de posesorul drogurilor, diferenta intre

Bogdan Palade
Bogdan Palade
Drept Penal

Mobilier instalat incorect daune
Members Public

Judecatoria ... Sentinta.... Analizând întregul material probatoriu administrat în cauză, instanta retine urmatoarele: În fapt, reclamantul ....., în calitate de beneficiar și pârâtul SC .... SRL, în calitate de prestator, au încheiat Contractul de prestări servicii nr. .../01.10.2020, având drept obiect prestarea (executarea) de către prestator a serviciilor de producție. montaj,

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Postari recomandate