You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Despagubiri accidente rutiere

Bogdan Palade
Bogdan Palade

despagubiri accidente rutiere

Sunteti victima unui accident rutier?

Ce daune pot obtine intr-un dosar avand ca obiect: despagubiri accidente rutiere in instanta?

Victimele unui accident rutier pot obtine de la firma de asigurare despagubiri (RCA), anume:

-cheltuielile ocazionate cu vizitele la medic

– deplasarile cu mijloacele de transport in comun sau cu masina proprie (bonuri de combustibil)

– prejudiciul nerealizat: de exemplu, daca exercitati o profesie liberala si din cauza accidentului sunteti in imposibilitate sa mai lucrati 6 luni se poate obtine cu titlu de prejudiciu nerealizat echivalentul veniturilor pe ultimele 6 luni

Ce daune materiale plus morale s-au obtinut in instanta?

Raspuns avocat specializat in despagubiri accidente rutiere: Intr-o speta instanta a retinut urmatoarele:

Judecatoria Sector 2:

Instanţa constată că în speţă aceste condiţii sunt îndeplinite, întrucât pentru evenimentul produs la data de …..2013 vinovăţia aparţine intervenientului forţat, acesta intrând în coliziune cu autoturismul asigurat CASCO din cauza nerespectării obligaţiei de a păstra distanţa suficientă faţă de autoturismul aflat în deplasare în faţa sa, pe aceeaşi bandă, astfel cum rezultă din formularul de constatare amiabilă.

Ca urmare a accidentului rutier s-a cauzat un prejudiciu persoanei asigurate facultativ la reclamantă, constând în valoarea pe care aceasta a achitat-o pentru reparaţii, avariile rezultând din declaraţia dată de către proprietarul autoturismului asigurat CASCO aflată la filele 14 – 15 din dosarul cauzei.

În condiţiile art. 64 alin. 2 din Ordinul CSA nr. 14/2011, pârâta avea obligaţia de a efectua plata în termen de 15 zile de la data avizării, dacă nu avea obiecţii, iar în cazul contrar, putea formula obiecţiile sale în acelaşi termen de 15 zile de la data avizării.

În cauză, pârâta nu a formulat obiecţii cu privire la plata solicitată, iar în conformitate cu disp. art. 39 alin. 1 şi 2 din Ordinul CSA nr. 14/2011 constatarea avariilor, soluţiile tehnologice adoptate, evaluarea şi stabilirea despăgubirilor sunt opozabile asigurătorului RCA al persoanei vinovate.

Pentru motivele arătate, instanţa apreciază primul capăt de cerere ca fiind întemeiat, urmând a obliga pârâta la plata sumei de 30.468 lei, suma reprezentând despăgubirea ca urmare a exercitării regresului de către asigurătorul CASCO împotriva sa, ca asigurător RCA

-Asupra problemei daunelor moratorii, instanţa reţine că în materia obligaţiei de a da o sumă de bani, conform articolului 1535 din Codul civil din 2009, întârzierea executării atrage obligarea la daune-interese necondiţionat de culpa sau de reaua-credinţă a debitorului şi că acesta este obligat de drept de la data când creanţa asigurătorului s-a născut.

– În ce priveşte obligarea pârâtei la plata penalităţilor de întârziere, având în vedere prevederile art. 64 din Ordinul CSA nr. 5/2010 potrivit cărora dacă asigurătorul RCA nu-şi îndeplineşte obligaţiile în termenele prevăzute sau le îndeplineşte în mod defectuos, la suma solicitată pentru plata asiguratorului RCA se aplică o penalizare de 0,1% calculată pentru fiecare zi de întârziere urmând a se dispune obligarea pârâtei la plata daunelor moratorii în cuantum de 58,95 lei pentru intervalul 26.01.2014 – 25.02.2014 şi în continuare până la plata efectivă a restului din debitul principal.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate