You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Dacă v-ați achiziționat recent un autoturism sau aveați deja unul, dar vă gandiți să încheiați o poliță CASCO pentru a evita posiblele pagu

Bogdan Palade
Bogdan Palade

ÎNCHEI SAU NU O ASIGURARE CASCO?

            Dacă v-ați achiziționat recent un autoturism sau aveați deja unul, dar vă gandiți să încheiați o poliță CASCO pentru a evita posiblele pagube, iată câteva sfaturi pentru a nu avea surprize in momentul în care solicitați să fiți despăgubiți.

            CE RISCURI VOR FI ASIGURATE?

            Motivele pentru care o persoană dorește să încheie o asigurare CASCO pot fi dintre cele mai diverse, mergând de la obținerea despăgubirilor într-un termen cât mai scurt, până la asigurarea mașinii împotriva actelor unor persoane ”binevoitoare”.

Multe contracte de asigurare faculativă conțin o serie de excluderi privind riscurile asigurate, cum ar fi:

– chiar dacă ați încheiat o asigurare care cuprinde și daune rezultate din acte de vandalism, puteți avea surpriza ca asigurătorul să nu vă despăgubească pentru daune produse exclusiv anvelopelor. Astfel dacă cineva vă taie anvelopele, există asigurări care nu acoperă aceste daune;

– unele polițe nu vă despăgubesc dacă dauna s-a produs în momentul în care autovehiculul era încredințat unei spălătorii sau unui service auto;

– sunt situații în care polița nu acoperă daunele produse exclusiv echipamentelor electrice ale autovehiculului, dacă acestea nu au fost urmate de un incendiu;

Excluderile de mai sus sunt cu titlu exemplificativ, acestea putând fi mai multe sau mai putine, în funcție de fiecare asigurător în parte.

            CARE ESTE SUMA PENTRU CARE VOI FI DESPAGUBIT/ FRANȘIZA?

            De obicei, autovehiculul este asigurat la o anumită valoare, care de cele mai multe ori este mai mică decât valoarea de piață, valoare care vi se acordă în caz de daună totală.

Pentru a nu avea surprize, trebuie să fiți foarte atenți, deoarece în majoritatea contractelor se prevede că în caz de daună totală, din suma asigurată, asigurătorul va reține contravaloarea epavei. Cu alte cuvinte, puteți avea surpriza să achitați o poliță de asigurare pentru o anumită valoare asigurată, iar în caz de producere a unei daune totale să primiți o sumă mai mică și ”un morman de fier vechi”.

            Pentru daune curente, practica asigurătorilor este să stabilească o FRANȘIZĂ

            FRANȘIZA – este o clauză inserată în contract, prin care asigurătorul se exonerează de răspundere pentru un anumit prag din valoarea daunei, astfel că beneficiarul asigurării, în caz de daună, va fi nevoit să suporte contravaloarea franșizei. De exemplu, dacă aveți o franșiză de 100 Euro si dauna dumneavoastră este de 300 de Euro, dumneavoastră va trebui să achitați 100 Euro, iar asigurătorul va achita diferența de 200 de Euro.

            Astfel, în funcție de valoarea frașizei, puteți constata că este mai avantajos să vă reparați dauna din propriul buzunar.

            CÂND INTRĂ ÎN VIGOARE CONTRACTUL DE ASIGURARE CASCO?

            Deși ați dicutat cu brokerul de asigurare, ați semnat contractul și ați plătit prima de asigurare, trebuie să fiți atenți la condițiile în care intră în vigoare polița casco.

Acest moment este mai riguros în cazul în care autovehiculul este achiziționat scond hand. Dacă la autovehiculele noi, perioada de începere a contractului de asigurare CASCO echivalează cu încheierea contractului de vânzare și predarea bunului (dacă anterior s-a încheiat contractul CASCO și s-a achitat prima de asigurare), la mașinile second hand, pentru ca un contract de asigurare CASCO să intre în vigoare, este necesar, pe lângă semnarea contractului și plata politei, să se facă o inspecție de risc a autovehicului, pentru a se constata starea tehnică și estetică a acestuia și abia apoi, de la ora 00:00 a zile următoare îndeplinirii  celor 3 condiții, puteți beneficia de despăgubiri în caz de daună.

            CONDIȚII PENTRU A PUTEA BENEFICIA DE DESPĂGUBIRI ÎN CAZ DE DAUNĂ

            Iată care sunt principalele obligații care vă revin în momentul producerii riscului asigurat, pentru a putea beneficia de despăgubirile stipulate în contractul de asigurare facultativă CASCO:

să înștiințați imediat, potrivit evenimentului asigurat, unitațile de pompieri, poliția sau alte organe abilitate de lege, cele mai apropiate de locul producerii evenimentului asigurat, și să solicitați acestora întocmirea actelor cu privire la cauzele și împrejurarile producerii evenimentului, întinderea pagubei, eventualii vinovați. Imediat ce documentele mentionate anterior au fost emise, va trebui să le prezentați asigurătorului

să inștiințați* asiguratorul despre producerea evenimentului asigurat, cât mai curand posibil, dar nu mai târziu de 2 zile calendaristice de la producerea acestuia sau de la luarea la cunoștință, furnizând informații despre circumstanțele producerii/apariției evenimentului și mărimea probabilă a pagubei și să respectați eventualele soluții date de asigurător in legătura cu dauna;

*modalitatea de înșiințare a asigurătorului variază în funcție de clauzele din contract

să luați, potrivit cu împrejurarile, pe seama asiguratorului și în limita sumelor asigurate precizate în poliță, toate măsurile necesare pentru limitarea/evitarea/prevenirea daunelor, respectiv pentru protejarea, salvarea, păstrarea și paza bunurilor asigurate rămase ca urmare a producerii/aparitiei evenimentului asigurat, precum și pentru prevenirea degradărilor sau descompletărilor ulterioare ale acestora, în caz contrar, în funție de contract, putând să fiți obligați la suportarea  prejudiciul aferent;

să păstrați starea de fapt a autovehiculului/ echipamentului/modificarilor constructive avariat/e la dispoziția asigurătorului, să nu efectuați nicio reparație înainte de efectuarea raportului de constatare de către reprezentanții asigurătorului, și să furnizați asigurătorului toate informatiile și probele solicitate, permițând acestuia să facă investigații referitoare la cauza producerii evenimentului și mărimea pagubei/daunei, precum și la cuantumul despăgubirii ce o are de platit;

Nerespectarea acestora dar și a altor obligații inserate în cuprinsul contractului de asigurare facultativă, vă poate pune în imposibilitatea de a beneficia de despăgubirile pentru care ați încheiat contractul de asigurare CASCO și pentru care ați achitat primele de asigurare.

În concluzie, în momentul în care vă decideți să achiziționați o poliță de asigurare CASCO, nu îi credeți pe cuvânt pe cei care încearcă să vă vândă produsul respectiv și citiți cu atenție clauzele din contract, chiar dacă această operațiune este una anevoioasă din cauza întinderii acestor clauze, dar și a scrisului cu caractere foarte mici. În situația în care nu aveți cunoștințe de specialitate, de recomandat ar fi să apelați la persoane de specialitate care să vă sfătuiască obiectiv și în cunoștință de cauză.

 

Caut avocat Bucuresti, Sector 1,2,3,4,5 si 6, Buftea si Cornetu, Avocat asigurari auto, avocat recuperare daune asigurari, Avocat Asigurari Bucuresti, Avocat litigii asigurari, Avocat specializat in dreptul asigurarilor

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate