You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

AI FOST CONCEDIAT PE NEDREPT? VREI SA ATACI DECIZIA DE CONCEDIERE IN INSTANTA?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Iata cateva aspecte cu privire la termenul in care se poate contesta o decizie de concediere in instanta

            In ceea ce priveste termenul in care poate fi contestata o decizie de concediere, exista cateva neclaritati generate de lipsa de corelare a reglementarilor in legislatia muncii.

Atsfel, potrivit art. 211 lit. a din Legea nr. 62/2011 masurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau incetare a contractului individual de munca, inclusiv angajamentele de plata a unor sume de bani, pot fi contestate în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care cel interesat a luat cunostinta de masura dispusa.

Din interpretarea acestui text de lege, care a adus unele modificari Codului muncii, reiese ca termenul pentru contestatrea in instanta a unei decizii de concediere nelegale este de 45 de zile de la data la care salariatul a luat la cunstinta de actul de concediere.

Problema apare in momentul in care decizia de concediere are la baza o sanctiune disciplinara aplicata salariatului.

Din interpretarea celor doua acte normative, care reglementeaza raporturile de dreptul muncii, si anume Legea dialogului social si Codul muncii, reiese ca termenul instituit de Legea dialogului social, de 45 zile, nu este aplicabil in cazul actiunilor exercitate in materia raspunderii disciplinare, actul normativ mentionat necontinand o reglementare a acestei materii.

Codul muncii prevede expres aceasta situatie la art. 252 alin. 5 si art. 268 alin. 1 lit. b), fara a se interveni ulterior asupra acestei reglementari prin Legea nr. 62/2011. Astfel, din interpretarea prevederilor in materie, reiese ca dispozitiile Codului muncii vor fi aplicabile in continuare, astfel ca termenul de contestare a deciziei de concediere disciplinara este de 30 de zile calendaristice.

            Pentru a sintetiza, rezuta ca termenul pentru contestarea unei decizii de concediere este de 45 de zile calendaristice, calculat de la data la care salariatul a luat la cunostinta de actul prin care s-a dispus o astfel de masura impotriva sa, cu exceptia deciziilor de concediere care au la baza o sanctiune disciplinara a salariatului, care trebuie contestate in termen de 30 de zile calendaristice de la momentul luarii la cunostinta.

            In concluzie, trebuie sa verificati cu atentie motivul pentru care ati fost concediati, pentru a putea ataca in termen decizia de concediere si a nu risca sa pierdeti sansa de a desfiinta o sanctiune aplicata pe nedrept, pierzand astfel si posibilitatea de a beneficia de remediile legale oferite in astfel de situatie.

Termenul de contestare a deciziei de concediere 

Avocat dreptul muncii – Contestarea deciziei de concediere – Termenul de contestare a deciziei de concediere – Avocat litigiu munca

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate