You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

ANRP intrebari

Bogdan Palade
Bogdan Palade

anrp intrebari

Cum urgentez solutionarea dosarului aflat la ANRP?

Raspuns avocat specializat in dosare anrp retrocedari:

  • CNCI nu si-a respectat obligația prev. de art. 34 alin. 2 din Legea nr. 165/2013, de a se pronunța în termen de 60 de luni de la înregistrarea dosarului la Secretariatului Comisiei Naționale, printr-o dispoziție motivată, asupra cererii de acordare a masurilor reparatorii, prin urmare instanta poate suplini pasivitatea anrp-ului

Practica judecatoreasca dosare ANRP/CNCI:

TRIBUNALUL BUCUREȘTI SECȚIA A 111-A CIVILĂ

DOSAR NR….

Sentința Civilă nr……

Pe rol, soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamanta…. în contradictoriu cu pârâtul COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, având ca obiect legea 10/2001 și legea 165/2013.

Dezbaterile și susținerile orale ale părților au avut loc la data de …., fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta sentință, când tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, cât și pentru a da posibilitate părților să depună concluzii scrise a amânat pronunțarea, pentru data de …și …. când a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Asupra cauzei civile de față:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului….., sub nr. de mai sus din data de …., astfel cum a fost modificată la data de ….., reclamanta …. în contradictoriu cu pârâta COMISIA NAȚIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, a solicitat, să se constate existența și întinderea dreptului de proprietate al reclamantei, obligarea pârâtei valideze dispoziția primarului și să emită decizia de compensare, cu cheltuieli de judecată.

În motivele cererii se arată că, în fapt, reclamanta este moștenitoarea foastului proprietar …..

Pârâta au formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acțiunii, ca neîntemeiată.

Examinand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:

Tribunalul reține că prin notificarea nr. …./2001, reclamanta a solicitat, în baza Legii nr. 10/2001, au solicitat acordarea de măsuri reparatorii pentru imobilele situate în …., imobile ce a fost preluat în mod abuziv de către stat în perioada regimului comunist.

Prin Dispozițiile nr….. și nr….. emisă de către Primarul Municipiului ….. s-a propus acordarea în favoarea reclamantei de măsuri compensatorii privind imobilul compus din teren în suprafață de 280 mp și construcție și imobilul compus din teren în suprafață de 680 mp, situate în …., imposibile de restituit în natură.

Prin contractul de vânzare din data de 01.10.1930, numiții …. au dobândit în proprietate terenul cu lățimea de 11 m și, respectiv, 4,5 m, iar lățimea de 102 m, și casele construite pe acesta.

Potrivit declarației de impozit din 1951, procesului verbal din 1952 și certificatului …. ANAF, terenul deținut de către numiții …. avea o suprafață totală de 825 mp, situat în ….

Prin decretul de Ia f. 16 din dosarul administrativ, către numiții …. au fost expropriați de un teren în suprafață de 280 mp și de construcții în suprafață de 195,5 mp, iar prin Decretul nr.500/1973,….a fost expropriată de un teren în suprafață de 680 mp, cuvenindu-li-se suma de 4720 Iei despăgubiri (f.24 d administrativ).

Având în vedere decretul de expropriere menționat mai sus, în care sunt menționați nu numai proprietarul, ci și datele de identificare a imobilului, inclusiv compunerea și suprafețele intrate în proprietatea statului în mod abuziv, tribunalul va da deplină eficiență disp. art.24 alin. I din Legea nr. 10/2001, potrivit cărora „În absenta unor probe contrare, existenta și, după caz, întinderea dreptului de proprietate, se prezumă a fi cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive sau s-a pus în executare măsura preluării abuzive.

Din certificatele de moștenitor de la dosarul administrativ rezultă faptul că reclamanta este moștenitoarea defunctei …., care, la rândul său, l-a moștenit pe defunctul …

Se reține că imobilele revendicat de către reclamantă este imposibil de restituit în natură, așa cum rezultă din sentința citată și din Dispozițiile nr….. și nr….. emise de către Primarul Municipiului ….

Tribunalul constata că actele doveditoare în susținerea notificării au fost atasate, din acestea rezultă, în temeiul autorități de lucru judecat sub aspect pozitiv al sentinței citate mai sus, calitatea de persoane îndreptățite a reclamanților, dar acesta nu a primit nici un răspuns până în prezent.

Avand in vedere acesta situatie, tribunalul constata ca pârâta CNCI nu si-a respectat obligația prev. de art. 34 alin. 2 din Legea nr. 165/2013, de a se pronunța în termen de 60 de luni de la înregistrarea dosarului la Secretariatului Comisiei Naționale, printr-o dispoziție motivată, asupra cererii de acordare a masurilor reparatorii.

Tribunalul reține că nici până la acest moment nu a fost emisă dispoziția de către pârâta CNCI.

Pe cale de consecință, față de considerentele expuse, tribunalul va admite, în parte, cererea de chemare în judecată și, în temeiul disp. art. 17 alin. 1 lit a) din legea nr. 165/201art. 17 alin. 1 lit a) din legea nr. 165/2013, va obliga pârâta CNCI să valideze propunerile cuprinse în Dispozițiile nr….. și nr….  emise de către Primarul …. va obliga pârâta CNCI să valideze propunerile cuprinse în Dispozițiile nr….. și nr….. emise de către Primarul …., privind acordarea de măsuri compensatorii pentru imobilul compus din teren în suprafață de 280 mp și construcție și pentru imobilul compus din teren în suprafață de 680 mp, imobile situate în …., imposibil de restituit în natură persoanei îndreptățite.

În temeiul disp. art.453 alin. I C. proc. civ., tribunalul va obliga pârâta CNCI la plata către reclamantă a sumei de 3000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate