You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Asigurarile in contextul pandemiei de Covid 19

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Asigurarile în contextul pandemiei de COVID-19

Majoriatea persoanelor care posedă permis de conducere a unui vehicul cunoaște noțiunea de „asigurare obligatorie”, dar nu toate persoanele cunosc că asigurarea este obligatorie în mai multe domenii.

Chiar dacă multe persoane s-ar putea gândi că a fost suspendată obligația de asigurare prin dispozițiile Ordonanțelor militare sau prin Decretul prin care s-a instituit starea de urgență, în realitate această obligație există.

Iată ce trebuie să știți despre asigurările obligatorii:

În primul rând, prin Legea nr. 132/2017 a fost instituită obligația privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie.

Ce reprezintă această obligație? Proprietarul sau utilizatorul unui vehicul sau unui tramvai este obligat să încheie un contract RCA, în baza căruia aigurătorul va prelua răspunderea pentru prejudiciile produse altor persoane prin accidente de vehicule sau tramvaie.

ATENȚIE! De la această obligativitate a încheierii unui contract de asigurare sunt excluse persoanele fizice și juridice care utilizează vehicule exclusiv în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal.

De asemenea, deși sunt scutiți de obligația de asigurare aceste persoane pot încheia aceste contracte de asigurare, facultativ, pentru riscurile ce derivă din aceste activități.

Ce sancțiuni riscă persoanele dacă nu au asigurare obligatorie de răspundere civilă auto?

În primul rând, dispozițiile în vigoare prevăd că persoana care nu deține RCA va fi sancționată contravențional cu amendă cuprinsă între 1000 și 2000 lei și/sau reținerea certificatului de înmatriculare sau plăcuțele de înmatriculare.

De asemenea, persoanele care circulă cu o asigurare care nu mai este valabilă de cel puțin 90 zile la data constatării contravenției, înmatricularea vehiculului poate fi suspendată. Dacă persoana în cauză nu face dovada plății RCA într-un termen de 30 de zile de la data suspendării înmatriculării, se poate dispune radierea din circulație a mașinii.

O altă asigurare obligatorie este impusă prin Legea nr. 260/2008 care impune asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.

Ce reprezintă această obligație?

Persoanele fizice sau juridice sunt obligate să își asigure împotriva dezastrelor naturale, în condițiile Legii nr. 260/2008 , toate construcțiile cu destinație de locuință, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidențele organelor fiscale.

Astfel, toți proprietarii de locuințe, apartament, case, locuințe de serciviu etc. sunt obligați prin Legea nr. 260/2008 să încheie contract de asigurare a locuințelor în caz de dezastre sau calamități naturale etc.

De asemenea, proprietățile aflate în patrimoniul statului sau a unităților administrativ-teritoriale trebuie asigurate, iar contractul de asigurare va fi încheiat de autoritățile sau persoanele special desemnate să le administreze.

Ce riscă persoana care nu își asigură locuința?

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 260/2008 persoana care nu își încheie contract de asigurare a locuinței va fi sancționată contravențional cu amenda cuprinsă între 100 și 500 lei.

O altă categorie de asigurări, care de data aceasta nu este obligatorie, dar este des întălnită în rândul cetățenilor, este asigurarea de călătorie.

Este recomandabilă o astfel de asigurare, în special atunci când persoanele călătoresc în afara teritoriului României, deoarece costurile pe care le implică, spre exemplu, tratamentul medical de specialitate în caz de accidente sau alte evenimente excepționale sunt foarte ridicate.

De regulă, în cadrul polițelor de asigurare sunt cuprinse și alte beneficii ale persoanelor asigurate, cum ar fi acordarea unei despăgubiri de până la 2000 euro în situația în care este anulată călătoria sau acordarea unor despăgubiri de până la 1000 euro în situația în care bagajul este pierdut.

Care este elementul comun al acestor asigurări?

În cadrul celor 3 asigurări anterior menționate, indiferent de tipul asigurării de care vreți să beneficiați, se vor încheia contracte de asigurare.

Aceste contracte sunt supuse, pe lângă dispozițiile speciale (legi, ordonanțe etc.), dispozițiilor Codului civil.

Astfel, contractul de asigurare este contractul prin care asiguratul se obligă să plătească o sumă de bani asigurătorului (de regulă socitățile de asigurări), iar asigurătorul se obligă să plătească o indemnizație în cazul în care se produce riscul pentru care s-a asigurat (cutremur, accident rutier, probleme medicale în călătorie etc.).

În cazul în care riscul pentru care o persoană s-a asigurat (cutremur, accident rutier, probleme medicale în călătorie etc.) se produce, atunci va trebui să fie notificat asiguratorul pentru a putea emite indemnizația prevăzută în contract.

ATENȚIE! Dacă s-a prevăzut un termen în contractul de asigurare pentru a notifica firma de asigurări în cazul producerii riscului (spre exemplu 5 zile) și termenul nu e respectat firma asiguratoare poate refuza să plătească indemnizația dacă din cauza lipsei notificării nu s-a putut determina, stabili cauza producerii riscului și întinderea pagubei produse.

Ce se întâmplă în situația în care, deși a fost notificată firma de asigurări în termen, aceasta refuză să plătească indemnizația?

Pot exista situații în practică în care societatea de asigurare să refuze să plătească indemnizația sau refuză să plătească tot cuantumul de care asiguratul trebuie să beneficieze.

În această situație, Codul civil recomandă soluționarea pe cale amiabilă a situației și, dacă această modalitate nu funcționează, apelarea la instanțele de judecată.

Primul pas pe care persoanele trebuie să îl facă, în situația în care se confruntă cu această probelemă, este să apeleze la serviciile unui avocat pentru a verifica condițiile contractuale și a stabili cadrul legal.

De asemenea, avocatul va fi cel care, potrivit art. 1015 Cod procedură civilă, a formula o notificare către societatea de asigurări în care solicită plata integrală a indemnizației de care asiguratul beneficiază întemeiul contractului încheiat.

Această notificare, conform art. 1015 Cod procedură civilă, trebuie să fie formulată de executor judecătoresc, avocat și trimisă prin poștă cu confirmare de primire și conținut declarat sau prin intermediul oricărei modalități care permite confirmarea primirii de către firma de asigurări.

Care este beneficiul acestei notificări?

Această notificare este în realitate o „invitație” la soluționarea pe cale amiabilă a problemei intervenite. De asemenea, această notificare va fi și o punere în întărziere a societății de asigurare, care va fi utilă în cazul în care vor fi sesizate instanțele de judecată.

Ultima variantă pe care asiguratul, în situația în care nu se rezolvă pe cale amiabilă problema, este să apeleze la un avocat pentru a sesiza instanțele de judecată.

Ce se întâmplă cu asigurarea mea în pandemia cu COVID-19?

Un ultim aspect care trebuie abordat este generat de anularea călătoriilor în urma decretării stării de urgență. Fiind anulate călătoriile, contractele de asigurare încetează, fiind rămase fără obiect.

ATENȚIE! Trebuie citite cu atenție clauzele prevăzute în contractele asigurare ale călătoriilor deoarece, cele mai multe contracte, prevăd o despăgubire a asiguratului în cazul în care este anulată călătoria din cauze medicale.

În situația în care asiguratul nu poate beneficia de indemnizația de anulare a călătoriei în contextul pandemiei, totuși, potrivit art. 2205 Cod civil, acesta va putea beneficia de rambursarea primei de asigurare.

Care sunt pașii?

Pentru a putea beneficia de rambursarea primei de asigurare, asiguratul va formula o notificare către socitatea de asigurări prin care îi pune în vedere faptul că a intervenit anularea călătoriei din cauza stării de urgență și va atașa acestei notificări un document relevant din care să reiasă anularea călătoriei.

De asemenea, va fi precizat și un cont bancar în cuprinsul acestei notificari, iar, în funcție de termenul prevăzut în contract ( de exemplu 5 zile) societatea de asigurări va fi obligată să ramburseze prima de asigurare achitată.

În concluzie, deși anumite aspecte sunt clar menționate în contractul de asigurare, trebuie citite cu atenție clauzele contractuale pentru a putea beneficia atât de idemnizații cât și de rambursarea primelor de asigurare

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate