You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat ANRP: Dacă așteptați soluționarea unui dosar înregistrat anterior datei de 20 mai 2013, este imperios necesar să acționați C.N.C.I. î

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Pentru cei care au formulat cereri în vederea restituirii imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist, în temeiul Legii 10/2001, este foarte important să aibă în vedere data la care dosarele au fost înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, deoarece în funcție de aceasta se stabilește termenul limită până la care Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților prin Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor trebuie să soluționeze aceste dosare.

Astfel, pentru dosarele înregistrate anterior intrării în vigoare a Legii 165/2013 termenul limită de soluționare este de 60 de luni de la momentul intrării în vigoare a legii, iar pentru dosarele înregistrate după intrarea în vigoare a legii, termenul de 60 de luni se calculează de la data înregistrării dosarului.

Având în vedere că legea 165/2013 a intrat în vigoare la data de 20 mai 2013, termenul limită pentru soluționarea dosarelor înregistrate anterior datei de 20 mai 2013  ESTE DATA DE 20 MAI 2018.

Este important de știut că până la data de 12.03.2018, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 62.322 dosare, din care 9.293 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au fost soluţionate 25.828 dosare. Astfel, după un calcul simplu, până la data de 20.05.2018 ar trebui soluționate un număr de 27.201 dosare, ceea ce pare destul de greu de crezut.

După expirarea termenului de 60 de luni, prevazut de lege, proprietarii sau moștenitorii acestora își pot vedea realizat dreptul la despagubiri doar dacă acționează C.N.C.I. în instanță. Potrivit art. 35 alin. 2 din Legea 165/2013, în cazul în care C.N.C.I. nu va emite nicio decizie până la expirarea termenului limită, perosana îndreptățită se poate adresa tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității căreia îi revenea obligația de soluționare a dosarului.

                      Ceea ce este extrem de important este că dacă persoana căreia nu i s-a emis o decizie în termenul legal, nu acționează C.N.C.I. în instantă, aceasta va fi decăzută din dreptul a  mai obține despăgubiri și astfel nu își va mai putea realiza dreptul la restituirea proprietăților confiscate de comuniști. Așadar dacă așteptați soluționarea unui dosar înregistrat anterior datei de 20 mai 2013, este imperios necesar să acționați C.N.C.I. în instanță până cel mai târziu la data de 20 noiembrie 2018.

                     Sfatul nostru este să nu așteptați până aproape de împlinirea termenului de 6 luni, deoarece, mai mult ca sigur, atunci vor fi formulate o multitudine de acțini pe rolul instanțelor și din această cauză cererea dumneavoastră va fi soluționată într-un termen mult mai lung.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate