You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat asociatii de proprietari Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Avocat asociatii de proprietari Bucuresti:

Cand este angajata raspunderea civila delictuala a Asociatiei de proprietari?

Rebranşarea boxei la energie electrică reprezinta o chestiune de administrare a imobilului, partea avand alte posibilitati legale de aparare a drepturilor sale, raportul juridic obligational putand fi apreciat in raport de dispozitiile legii 230/2007 si nu din perspectiva dreptului comun al raspunderii civile delictuale.

Cu privire la solicitarea de a reface treptele de marmură ale intrării în imobil prin îndepărtarea betonului folosit la aşa zisa reparare a acestora şi folosirea unor materiale în acord cu cele iniţiale şi care nu au fost îndepărtate – instanţa de fond a reţinut din nou că nu sunt întrunite toate condiţiile răspunderii civile delictuale ale intimatei-reclamante şi aceasta nu poate fi obligată la restabilirea situaţiei anterioare.

Aprecierea judecatoriei este corecta, iar tribunalul nu va primi criticile formulate de parata reclamanta. Astfel, in acord cu prima instanta tribunalul considera ca nu este aplicabil temeiul de drept invocat prin cererea reconventionala, nefiind in prezenta unei fapte ilicite.

Dimpotriva, administrarea imobilului si efectuarea de reparatii sunt chestiuni la aprecierea proprietarilor care isi exprima vointa prin participarea la adunarile generale.

Faptul ca parata reclamanta s-a opus constituirii asociatiei este irelevant, caci deciziile adunarii generale trebuie respectate de toti proprietarii din imobil.

De asemenea corecta este hotararea primei instante si in ceea ce priveste distrugerea tevilor din boxa nefiind incidenta raspunderea civila delictuala pentru acesta situatie, toate aspectele invocate de parata reclamanta tinand de hotararile adunarii generale in ceea ce priveste reparatiile necesare in imobil.

De altfel prin cererea reconventionala nici nu se motiveaza savarsirea unei fapte ilicite determinate, parata aratand ca la solicitarile repetate de reparare a tevilor i s-a solicitat contributia pentru plata persoanei de serviciu.

Aceasta situatie nu se situeaza pe taram delictual, nu antreneaza raspunderea delictuala a paratei, ci poate prezenta relevanta sub aspectul indeplinirii obligatiilor de administrare a condominiului, potrivit atributiilor prevazute de legea speciala.

In privinta capatelor de cerere prin care se cere obligarea reclamantei la numirea unui cenzor si obligarea reclamantei la prezentarea lunara a documentelor justificative de calcul a intretinerii, respinse de prima instanta, criticile sunt de asemenea neintemeiate.

Astfel, corect a invocat instanta fondului dispozitiile legii cadru a asociatiilor de proprietari, lege care poate constitui temei pentru toate solicitarile paratei reclamante.

Astfel, legea prevede posibilitatea contestarii listelor de intretinere precum si posibilittatea atacarii hotararilor adunarii generale, or in cauza parata reclamanta nu s-a prevalat de aceste cai legale, prevazute de lege tocmai pentru apararea intereselor proprietarilor.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate