You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti

Esti dat in judecata pentru insolventa/falimentul societatii tale?

Cateva aparari in situatia in care ANAF a cerut la tribunal sa raspunzi cu bunurile proprii pentru falimentul societatii tale:

  •  potrivit art.169 din legea 85/2006 „la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar, judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întregul pasiv al debitorului, persoană juridică, ajuns în stare de insolvenţă, fără să depăşească prejudiciul aflat în legătură de cauzalitate cu fapta respectivă, să fie suportată de membrii organelor de conducere şi/sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care au contribuit la starea de insolvenţă a debitoarei, prin una din următoarele fapte :

a)au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane;

e ) au deturnat sau ascuns o parte din activul persoanei juridice ori au mărit în mod fictiv pasivul;

h) orice altă faptă săvârşită cu intenţie, care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului, constată potrivit prevederilor prezentului titlu.”

                     Fiind o obligaţie izvorâtă din lege, răspunderea administratorului unei societăţi aflată în insolvenţă pentru faptele prevăzute in art.169, este o răspundere civilă delictuală, care presupune îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 1350 C.civil, şi anume: existenţa faptei ilicite, a prejudiciului suferit, a culpei pârâtului, precum şi a legăturii de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciu.

                     Una din caracteristicile răspunderii reglementată de art. 169 din legea insolvenţei este că fapta ilicită care poate justifica angajarea răspunderii trebuie să fie din cele expres prevăzute de acest articol şi să existe un raport de cauzalitate între aceste fapte şi starea de insolvenţă.

 

  •  Potrivit art. 97 alin. 1  din legea 85/2014  „lichidatorul judiciar, în cazul procedurii simplificate , va întocmi şi va supune analizei, în termenul stabilit de judecătorul sindic, un raport asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor culpabile ” .

Reiese de aici că, în ceea ce priveşte cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia insolvenţei debitorului , raportul va cuprinde părerea personală, întemeiată pe aspectele economice , a lichidatorului judiciar.

Or, analiza aspectelor economice nu ______________________________ , fiind vorba de chestiuni de specialitate economică, acestea făcând parte din atribuţiile manageriale, care potrivit art. 45 alin. 2 din legea 85/2014 aparţin administratorului judiciar /lichidatorului judiciar, sau în mod excepţional debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-şi administra averea; deciziile manageriale pot fi controlate sub aspectul oportunităţii de către creditori, prin organele acestora.

Prin urmare, judecătorul sindic că nu poate interveni şi analiza concluziile lichidatorului judiciar din raportul cauzal, în legătură cu analiza situaţiei economice a debitoarei şi cu cauzele sau persoanele care, în opinia acestuia au determinat insolvenţa .

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate