You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti

avocat contestatie la executare

creanta prescrisa

1. Cand sunt sigur ca nu mai am nicio datorie fata de banca sau firmele de recuperari creante ( kruck, eos ksi etc)?

Raspuns avocat specializat in executari silite:

  •  Executarea silită este procedura prin mijlocirea căreia creditorul, titularul dreptului recunoscut printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt titlu executoriu, constrânge-cu concursul instituţiilor competente în acest sens-pe debitorul său, care nu-şi execută de bună-voie obligaţiile decurgând dintr-un asemenea titlu, de a şi le aduce la îndeplinire, în mod silit.
  • contestaţia la executare silită reprezintă mijlocul procedural prin care părţile care participă la executarea silită ori altele interesate, pot cere instanţei de judecată să verifice dacă actele de executare silită au fost îndeplinite cu respectarea strictă a prevederilor legale şi să desfiinţeze actele sau măsurile luate nelegal sau să expliciteze titlul executoriu ce urmează a fi valorificat.
  • Cat priveste prescriptia, în conformitate cu art.2663 Noul cod civil, prescripţia extinctivă a dreptului la acţiune este supusă legii care se aplică dreptului subiectiv însuşi. Or,atât contractul de credit ……2006 , cât şi contractele de cesiune de creanţă au fost încheiate sub auspiciile Codului civil de la 1864, ceea ce conduce spre concluzia că prescripţia dreptului material la acţiune este guvernată de Decretul 167/1958.
  • Conform art.1 din Decretul nr.167/1958 , dreptul la acţiune având un obiect patrimonial se stinge prin prescripţie dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege, art.3din acelaşi act normativ prevăzând că termenul de prescripţie este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.
  • În conformitate cu art.12 din Decretul nr.167/1958 , când este vorba de prestaţii succesive, prescripţia dreptului la acţiune începe să curgă de la data la care fiecare prestaţie devine exigibilă. Prin urmare, atunci când debitorul este obligat la prestaţii succesive, pentru fiecare din aceste prestaţii curge câte o prescripţie distinctă.
  • Totodată, potrivit art. 706 alin.1) Cod procedura civila dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani, dacă legea nu dispune altfel,iar în conformitate cu alin.2) teza întâi din acelaşi articol, termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.
  • Potrivit art.16 din Decretul nr.167/1958 , prescripţia se întrerupe prin recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de cel în folosul căruia curge prescripţia, prin introducerea unei cereri de chemare în judecată ori de arbitrare, chiar dacă cererea a fost introdusă la o instanţa judecătorească, ori la un organ de arbitraj, necompetent sau printr-un act începător de executare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate