You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti

avocat suplinire acord tatal in vederea eliberarii pasaportului necesar plecarii in vacanta

În ceea ce privește capătul de cerere suplinire consimțământ, potrivit art. 486 Cod civil, ori de către ori există neînlelegeri între părinți cu privire la exercițiul drepturilor sau la îndeplinirea îndatoririlor părintești, instanta de tutelă, după ce îi ascultă pe părinți și luând în considerare concluziile raportului referitor la ancheta psihosocială, hotărăște potrivit interesului superior al copilului. Ascultarea copilului este obligatorie, dispozițiile art. 264 fiind aplicabile.

 • De asemenea, potrivit art. 36 alin. (8) din Legea nr. 272/2004, în cazul existentei unor neîntelegeri între părinfi cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligatiilor părintești, instanfa judecătorească, după ascultarea ambilor părinti, hotărăște potrivit interesului superior al copilului.
 • Conform art. 23 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, deplasarea copiilor în străinătate se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetătenilor români in străinătate, cu modificările și completările ulterioare.
 • Potrivit art. 17 alin. (I) lit. a) din Legea nr. 248/2005, minorilor cetăteni români care nu se află în una dintre situatiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulatie în străinătate li se eliberează pașapoarte simple electronice în următoarele conditii:
 • a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinti, a părintelui supravietuitor, a părintelui căruia i-a fost încredintat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă și irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătorești rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau, după caz, a reprezentantului legal ori în temeiul ordonantei președin(iale date în condiłiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, prin care instanta a dispus cu privire la exercitarea autoritătii părintești.
 • Potrivit art. 6 din Legea nr. 272/2004, respectarea și garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii: lit. a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului.

Astfel, în analizarea cererii, instanța va avea în vedere principiul interesului superior al copilului anterior menționat.

 • De asemenea, vor fi avute în vedere dispozițiile art. 487 Cod civil potrivit cărora părinții au dreptul și îndatorirea de a crește copilul, îngrijind de sănătatea și dezvoltarea lui fizică, psihică și intelectuală, de educatia, învătătura și pregătirea profesională a acestuia, potrivit propriilor convingeri însușirilor și nevoilor copilului; ei sunt datori să dea copilului orientarea și sfaturile necesare exercitării corespunzătoare a drepturilor pe care legea le recunoaște acestuia.
 • În cazul de față, având în vedere faptul că instanța urmează să stabilească exercitarea în comun a autorității părintești, rezultă că reclamanta-pârâtă nu ar putea să reînnoiască pașaportul minorului și nu ar putea călători cu minorul în străinătate decât cu acordul prealabil al pârâtului-reclamant, exprimat în conținutul unei declarații notariale ori în cazul prezentării unei hotărâri judecătorești care să suplinească acordul pârâtului.
 • Întrucât din probele administrate rezultă că pârâtul-reclamant refuză să își exprime acordul pentru ca fiul său minor să poată călători în străinătate însoțit de mamă, instanța va analiza dacă refuzul exprimat de acesta este justificat.
 • În acest sens, instanța reține că pârâtul-reclamant invocă drept motivul refuzul minorului de a pleca, aspect conformat de martorul propus de acesta (…. — fila 90: Acum copilul nu vrea să meargă în Tucia, spune că nu îi place.), dar infirmat de martorul propus de reclamanta-pârâtă (fila 89: Copilul se simte foarte bine înTurcia. Prima dată au venit în Turcia împreună când copilul avea 9 luni. De la vârsta de 3 ani în fiecare vacantă copilul vine la mine în Turcia. Acum nu îl mai lasă pe copil să vină în Turcia spunând că îi este foarte dor de copil și nu poate să stea două luni fără el).
 • Călătoriile sunt una dintre cele mai plăcute și simple modalități de stimulare a creativității. De asemenea, experiențele în afara țării ajută la dezvoltarea unei gândiiginale, sofisticate.  Experiențele străine cresc atât flexibilitatea cognitivă, cât și profunzimea și caracterul integrator al gândirii, capacitatea de a face conexiuni profunde între forme disparate. Cezvoltarea unei gândiri originale, sofisticate.  Experiențele străine cresc atât flexibilitatea cognitivă, cât și profunzimea și caracterul integrator i care petrec timp în străinătate au un avantaj în ce privește dezvoltarea personalității, de exemplu în direcția deschiderii personale și a stabilității emoționale. Cei care obișnuiesc să își facă timp pentru a călători investesc astfel în propria sănătate. Călătoriile sunt un medicament bun. Pentru că provoacă creierul cu experiențe și medii noi și diferite, este un comportament important care susține sănătatea creierului și construiește rezistența acestuia de-a lungul vieții. Atunci când oamenii trăiesc experiența călătoriei în alte țări crește credința lor generală în umanitate. Când se implică în alte culturi încep să aibă experiențe cu oameni diferiți și observă că majoritatea oamenilor îi tratează în moduri similare. Acest lucru produce o creștere a încrederii.
 • În aceste condiții, refuzul exprimat de pârât apare ca fiind excesiv. Pe de altă parte, în situația încălcării de către mama minorei a obligațiilor care îi revin, există remedii procesuale prevăzute de Legea nr. 369 din 15 septembrie 2004, privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992.
 • Pentru aceste considerente, instanța apreciază că refuzul pârâtului de a-și exprima consimțământul pentru ca minorul să poată calatori în străinătate în vacanța din Turcia, însoțit de mama acestuia, și pentru eliberarea pașaportului este nejustificat, fiind în interesul minorului să se deplaseze în străinătate.
 • Având în vedere toate aceste aspecte menționate, instanța apreciază că cererea de a reînnoi pașaportul minorului și de a efectua deplasarea în Turcia este o cerere rezonabilă. Cu toate acestea, perioada solicitată de pârâtă este una lungă, iar tatăl are dreptul de a păstra legături cu acesta.
 • În ceea ce privește solicitarea de suplinire a consimțământului pârâtului pentru restul perioadei, aceasta urmează a fi respinsă ca neîntemeiată. Părinții exercită în comun autoritatea părintească astfel încât și tatăl trebuie să aibă posibilitatea de a accepta sau nu propunerea de a ieși din țară în raport de programul și interesele copilului. O suplinire a consimțământului pe întreaga perioadă solicitată ar goli de conținut, pentru acea perioadă, dreptul și, totodată, obligația pârâtului ca în exercitarea autorități părintești recunoscute de lege să ia decizii cu privire călătoriile minorului.

Față de considerentele de fapt și de drept expuse anterior, instanța va admite în parte acest capăt de cerere și va dispune suplinirea acordului pârâtului-reclamant în vederea eliberării pașaportului simplu electronic pentru minorul …. născut la data de …. va dispune suplinirea acordului pârâtului-reclamant în vederea deplasării minorului ….. în Turcia, împreună cu reclamanta-pârâtă, pentru intervalul 01.07.2019-31.07.2019.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate