You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat Bucuresti

model cerere recunoastere hotarare straina divort

Domnule Președinte,

Subsemnata ….., domiciliată în mun. București, sector 2, s…….,

prin reprezentant convențional Palade Bogdan,

Cu domiciliul procesual ales la CI BOGDAN PALADE, cu sediul în București, str. Itcani, nr. 20, et. 1, ap. 4, Sector. 2, tel 0740807892, email: contact@avocatbogdanpalade.ro, persoana însărcinată cu primirea actelor de procedura fiind avocat Bogdan Palade,

în contradictoriu cu ….., cu domiciliul în ….., București

în temeiul art. 1095 – 1102 formulez prezenta:

 

CERERE DE RECUNOAȘTERE A HOTÂRÂRII STRĂINE

 

Respectiv – Sentința nr. ….. pronunțată în cauza civilă nr. ….., de Către Tribunalul Civita Vecchia din cadrul Republicii Italiană.

 

Pentru următoarele motive:

 

(1)                 Prin Sentința nr. ….publicată la data de….., pronunțată în cauza civilă nr. ….., pronunțată de către Tribunalul Civita Vechhia instanța a dispus separarea subsemnatei de pârât și obligarea acestuia în mod definitiv la achitarea în favoarea subsemnatei o îndemnizație de întreținere lunară  în cuantum de …. euro, care poate fi reevaluată anual, în funcție de indicii institutului național de statistică.

(2)                Precizăm că în cadrul judecății efectuate în dosarul nr……., în care s-a pronunțat sentința nr …., pârâtul ….., ….., deși citat, nu a fost prezent, fiindu-i comuniate cu respectarea dispozițiilor legale prevăzute de dreptul italian, atât citațiile pentru a se prezenta la termen, cât și sentința. Anexăm o declarație ce atestă aceste aspecte, dată de către av. ……., tradusă de către un traducător autoriat.

(3)                Sentința nr. …… pronunțată de către Tribunalul Civita Vecchi din Republica Italiană este definitivă, motiv pentru care solicităm recunoașterea hotărârii în România.

Temeiuri de drept: prezenta cerere se întemeiază pe dispozițiile art. 1095 – art. 1102 Cod proc. civ.

Probe: înscrisuri;

Solicităm aplicarea dispozițiilor art. 223 C.pr.civ. raportat la art. 411 alin. (1) pct. 2 C.pr.civ. privind judecarea in lipsă.

 

 

DATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          SEMNĂTURA

DOMNULUI PREȘEDINTE AL TRIBUNALULUI BUCUREȘTI

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate