You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat civil

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat civil

Cum se calculeaza termenul de prescriptie ANAF?

 

Potrivit art.352 alin.1 şi 2 din legea nr. 207/2015  prevede că dispoziţiile acestui cod se aplică numai procedurilor de administrare începute după intrarea acestuia în vigoare, iar procedurile de administrare începute înainte de data intrării în vigoare a prezentului cod rămân supuse legii vechi.

Termenele de prescripţie începute sub reglementarea anterioară rămân supuse acestuia astfel că pentru anul 2012 termenul de prescripţie se determină în aplicarea prevederilor O.G. nr.92/2003.

Art.91 alin.1 şi 3 din O.G. nr.92/2003 prevede că dreptul organului fiscal de a stabili obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 ani, cu excepţia cazului în care legea dispune altfel. Termenul de prescripţie a dreptului prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a născut creanţa fiscală potrivit art. 23, dacă legea nu dispune altfel.

Totodată, art.92 alin.2 lit.b) din lege prevede că termenele de prescripţie prevăzute la art. 91 se suspendă pe perioada cuprinsă între data începerii inspecţiei fiscale şi data emiterii deciziei de impunere ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale.

Ca atare, dreptul la stabilirea obligaţiilor fiscale beneficiază de un termen de 5 ani, care la rândul său curge de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se naşte creanţa fiscală, acest moment fiind determinant pentru curgerea prescripţiei.

Conform art.23 din Codul de procedură fiscală, dacă legea nu prevede altfel, dreptul de creanţă fiscală şi obligaţia fiscală corelativă se nasc în momentul în care, potrivit legii, se constituie baza de impunere care le generează. Potrivit alin. (1) se naşte dreptul organului fiscal de a stabili şi a determina obligaţia fiscală datorată.

Potrivit art.35 alin.1 din legea nr. 571/2003 aplicabil anului 2012 contribuabilii au obligaţia să depună o declaraţie anuală de impozit pe profit până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b), alin. (14) şi (15), care depun declaraţia anuală de impozit pe profit până la termenele prevăzute în cadrul acestor alineate.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate