You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat contestatie la executare silita

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat contestatie la executare silita

La data de: 16.05.2019 Judecatoria Cornetu a anulat o executare silita abuziva:

Admite contestaţia la executare formulata  in 2019. Dispune anularea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul execuţional nr. ….2018 al SCPEJ Themis şi întoarcerea executării silite prin restituirea sumelor de bani încasate de la contestator. Obligă intimata la plata către contestator a sumei de 2446,64 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care 66,64 lei cost fotocopiere dosar execuţional şi 2380 lei onorariu apărător ales. Respinge ca neîntemeiată cererea de obligare a intimatei la plata taxei judiciare de timbru, aceasta putând face obiectul cererii de restituire în baza art. 45 alin. 1, lit. f) din OUG nr. 80/2013. Dispune comunicarea hotărârii către SCPEJ Themis, după ce aceasta rămâne definitivă. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Apelul se depune la Judecătoria Cornetu

Care au fost argumetele anularii executarii silite?

Contestatorul a invocat, in contestatia la executare depusa urmatoarele critici asupra formelor de executare silita:

1                      SITUAȚIA DE FAPT:

(1)                 Subsemnata am încheiat cu Banca Românească S.A. Contractul de credit bancar nr. …. la data de 03.07.2007, prin care am împrumutat suma de 30.500 lei.

(2)                Pentru contractul de credit menționat, subsemnata am achitat cu regularitate ratele de credit, până în anul 2010. Ulterior acestui moment nu am efectuat nicio plată și nu am fost notificată că aș fi datorat vreo sumă de bani în baza contractului de credit.

(3)                Cu toate acestea, la data de 12 decembrie 2018, am dorit să extrag bani de pe cardul bancar, moment în care am aflat că îmi este poprit salariul, astfel cum rezultă din Adresa de înființare a popririi nr…..07.12.2018 din dosarul de executare nr……2018.

(4)                De la momentul anului 2010 și până în prezent nu am fost contactat niciodată, nici de creditorul meu inițial și nici de vreun alt cesionar al creditului. Precizez că nu mi s-a adus la cunoștință niciodată cum că ar fi avut loc cesiunea împrumutului  contractat de mine.

2                      ÎN TEMEIUL ART. 248 NCPC, SOLICITĂM INSTANŢEI SĂ SE PRONUNŢE MAI ÎNTÂI ASUPRA EXCEPŢIILOR CARE FAC DE PRISOS CERCETAREA FONDULUI

2.1                  Înțeleg să invoc excepția prescipției dreptului material la acțiune al intimatei în ceea ce privește posibilitatea sa de a-și recupera presupusa creanță pe calea executării silite

(5)                Astfel cum am precizat, ultima plată realizată de subsemnata în baza contractului de credit bancar nr….. la data de 03.07.2007, a fost efectuată în anul 2010.

(6)                Ulterior acestui moment (anul 2010), nu am primit nicio notificare/adresă/cerere de la vreo instituție financiară (bancă, societate de recuperare credit) sau executori judecătorești prin care să fiu obligată să plătesc vreo sumă de bani în temeiul contractului de credit bancar nr. …. la data de 03.07.2007

(7)                Pentru aceste motive, în măsura în care ar fi existat obligații neachitate de subsemnata, acestea ar fi putut fi recuperate în termenul de prescripție de 3 ani, respectiv până la finalul anului 2013. Ulterior acestui moment, dreptul de a recupera sume de bani în baza contractului de credit bancar nr….. s-a prescris.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate