You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat daune auto

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat daune auto

1. Cum obtin daunele materiale si morale in urma unui accident rutier?

– Raspuns avocat specializat in daune auto:

Conform art. 49 din Legea nr. 36/1995, asigurătorul plăteşte despăgubiri pentru prejudiciile de care asiguraţii răspund faţă de terţe persoane păgubite prin accidente de vehicule şi pentru cheltuielile făcute de asiguraţi în procesul civil.

Conform art. 50 alin. 1 Legea nr. 36/1995, în cazul asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudiciile produse prin accidente de vehicule, despăgubirile se acordă pentru sumele pe care asiguratul este obligat să le plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuieli de judecată persoanelor păgubite prin vătămare corporală sau deces

În conformitate cu dispoziţiile art. 1357 NCC, persoana care a produs altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare, acesta răspunzînd pentru cea mai uşoară culpă. Pentru angajarea răspunderii civile delictuale pentru fapta proprie este deci necesar ca reclamantul să probeze, existenţa faptei ilicite, a prejudiciului, a legăturii de cauzalitate dinte faptă şi prejudiciul produs, precum şi a culpei conducătorului autovehiculului.

Pentru evaluarea prejudiciului material , instanţa va avea în vedere, conform art. 50 pct. 1 lit. d)  Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule a Autorităţii de Supraveghere Financiară, exclusiv documentele justificative ale cheltuielilor a căror indemnizare se solicită prezentate de reclamantă.

Potrivit art. 50 pct. 1 lit. d)  Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule a Autorităţii de Supraveghere Financiară, în caz de vătămare corporală, asigurătorul poate fi obligat la plata către persoana vătămată, a eventualelor cheltuieli prilejuite de accident, respectiv a cheltuielilor cu transportul persoanei accidentate, cu tratamentul, cu spitalizarea, pentru recuperare, pentru proteze, pentru alimentaţie suplimentară, conform prescripţiilor medicale, probate cu documente justificative, şi care nu sunt suportate d__ fondurile bugetului de asigurări sociale prevăzute de reglementările în vigoare.

                     Pentru evaluarea prejudiciului moral , constînd în suferinţa provocată reclamantei de vătămările corporale suferite urmare a accidentul rutier, cu menţiunea că în acest concept se includ atât durerea fizică şi suferinţa psihică suportate de reclamantă, precum şi prejudiciul constând în suferinţa provocată de alterarea aspectului său exterior, instanţa va avea în vedere, conform art. 50 pct. 1 lit. f) d__ Norma nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule a Autorităţii de Supraveghere Financiară, următoarele criterii:

  • vârsta reclamantei la data producerii prejudiciului
  • numărul de zile de îngrijiri medicale
  • precum şi localizarea leziunilor suferite la nivelul feţei.

De asemenea, instanţa va avea în vedere, cu scopul de a împiedica transformarea despăgubirilor pentru daunele morale (prejudiciu afectiv) într-o îmbogăţire fără justă cauză a reclamanţilor, nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aplicabil la data producerii accidentului.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate