You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat divort Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat divort Bucuresti

Model hotarare divort:

JUDECĂTORIA FOCȘANI

SECȚIA CIVILA

Sentința civila Nr….

Ședința publică de la …… Februarie 2019 Completul compus din:

PREȘEDINTE ….

Grefier …..

Pe rol judecarea cauzei Minori și familie privind pe reclamanta – pârâtă …… cu domiciliul în Focșani, ……județul Vrancea în contradictoriu cu pârâtul – reclamant …… cu domiciliul în Focșani, ….. județul Vrancea, având ca obiect divort.

Dezbaterile orale au avut loc în ședință publică din data de …….2019, note consemnate în încheierea din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta când în vederea deliberării instanța a amânat pronunțarea asupra cauzei pentru astăzi, ……2019.

INSTANȚA

Deliberând asupra prezentei cauze civile reține următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de ……..2018 sub nr…., reclamanta …. în contradictoriu cu pârâtul …..a solicitat ca prin hotărâre judecătorească să se dispună desfacerea căsătoriei încheiate între părți din culpă comună, revenirea la numele purtat anterior căsătoriei acela de …., cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că s-a căsătorit cu pârâtul în data de …., că relațiile de familie sunt tensionate din cauza comportamentului necorespunzător al pârâtului, ceea ce determinat ca relațiile de căsătorie să fie grav și iremediabil vătămate.

Reclamanta și-a întemeiat în drept cererea pe dispozițiile art. 373 lit. b cod civil, art. 383 cod civil și art. 915 și urm. Cpc.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru de 200 lei.

Legal citat, pârâtul la termenul din data de 08.08.2018 a depus întâmpinare și cerere reconvențională, timbrată legal cu taxă de timbru în cuantum de 100 de lei.

La termenul de judecată din data de ……9, s-au prezentat părțile care au învederat instanței că au ajuns la un acord pe toate capetele de cerere, declarația acestora fiind consemnată și atașată dosarului cauzei.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, părțile s-au căsătorit la data de …….(așa cum rezultă din certificatul de căsătorie nr. ……mis de Primăria comunei …..

În ceea ce privește divorțul, având în vedere consimțământul exprimat de părțile prezente și materializat prin înscrisul depus la dosarul cauzei, instanța va dispune desfacerea căsătoriei prin acord, constatând incidența în cauză a prevederilor art. 373 lit. a raportat la 374 alin.l, 2 și 3 ambele din C.civ. potrivit cărora divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat de către instanța judecătorească indiferent de, durata căsătoriei și indiferent dacă

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate