You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat divort cu copii

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat divort cu copii

Practica judecatoreasca ordonanta presedintiala divort, stabilire domiciliu copil mama, program de vizita tata:

Analizând actele dosarului instanta retine urmatoarele:

Potrivit certificatului de căsătorie seria …., părțile din prezenta cauza s-au căsătorit la data de …., iar potrivit certificatului de nastere seria …., in timpul casatoriei, s-a nascut minorul ….

Părțile au avut locuința comună în …., iar in prezent sunt despartite in fapt, parata reclamanta parasind locuinta comuna impreuna cu minorul, la data de ….. In prezent partile se află în procedura divorțului, pe rolul Judecătoriei …fiind înregistrat dosarul nr….. având reclamant pe …. obiect divorț cu minori, exercitarea autorității părintești și stabilire domiciliu minor si plată pensie de întreținere și parata pe….

Din anchetele psihosociale efectuate în cauză rezultă că minorul locuieste împreună cu parata reclamanta în com. …., la locuinta mamei acesteia, reclamantul parat locuind la fosta locuinta comuna a partilor; ambele părți prezintă condiții materiale potrivite pentru a asigura creșterea si îngrijirea corespunzătoare a minorului (sub aspectul spațiului de locuit si al condițiilor de igienă).

Potrivit raspunsului reclamantului parat la interogatoriu, pe durata convietuirii partilor parata a fost casnica, ocupandu-se de minor (nu a fost necesara angajarea unei bone ca urmare a acestei situatii); totodata si reclamantul parat se implica in ingrijirea minorului, in activitatile zilnice necesare ingrijirii acestuia.

In ceea ce priveste condițiile speciale de admisibilitate ale ordonanței președințiale, prev. de art. 997 alin.l din C.pr.civ (”instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări“), instanta constată că acestea se refera la urgență, caracterul vremelnic și neprejudecarea fondului.

Când însă se solicită luarea pe parcursul procesului de divorț a unei măsuri provizorii cu privire la locuința minorului, condiția urgenței este prezumată de legiuitor, conform art.920 C.pr.civ. („instanța poate lua, pe tot timpul procesului, prin ordonanță președințială, măsuri provizorii cu privire la stabilirea locuinței copiilor minori, la obligația de întreținere, la încasarea alocației de stat pentru copii și la folosirea locuinței familiei”).

Vremelnicia măsurilor solicitate de părți prin cererea principală și reconvențională decurge din limitarea acestora în timp până la soluționarea definitivă a dosarului înregistrat pe rolul acestei instanțe sub nr. ….

Conditia referitoare la neprejudecarea fondului, presupune ca instanța să stabilească dacă în favoarea reclamantului/ei (din cererea principală ori din cererea reconvențională) există o aparență de drept, in conditiile unei sumare caracterizări și analize a situatiei de fapt.

In plus, în speță, fiind vorba despre măsuri privitoare la copii, principiul interesului superior al minorului va prevala în soluția adoptată de instanță, conform art.2 alin.4 din Lg nr.272/2004.

Analizând motivele invocate de reclamantul parat pentru a se stabili locuinta minorului la domiciliul sau, pe calea ordonantei presedintiale, instanta retine ca acestea sunt pe de o parte nedovedite, nedovedindu-se conditiile improprii pentru dezvoltarea emoționala a minorului care ar exista la domiciliul persoanei cu grave probleme cu consumul de alcool, cu grave probleme psihice intarzierea in dezvoltarea mintala a minorului, izolarea acestuia de societate, neintemeiate, rezultând din probele administrate că nu îi este exclusiv imputabil paratei-reclamante faptul că minorul nu frecventează cursurile preșcolare (nu le frecventa nici cand locuiau la locuinta comuna a partilor, intrerupandu-le de la sfarsitul primului semestru, cu acordul reclamantului parat).

Prin urmare, în ceea ce priveste stabilirea cu caracter provizoriu a locuinței minorului, reținând că pârâta reclamantă este cea care a reprezentat o prezență permanentă pentru minor de la nașterea acestuia și până în prezent, spre deosebire de reclamantul pârât care, incepand cu vara anului … (lunile iulie-august …), nu a mai fost permanent prezent în locuința comună și coroborând acest aspect cu varsta frageda a minorului, instanța constată că necesitatea ocrotirii interesului superior al copilului impune, iar aparența de drept indică faptul că măsura vremelnică cea mai adecvată este aceea ca locuința minorului …. să fie stabilită la mamă – pârâta-reclamantă ….

Cat priveste sustinerile referitoare la faptul ca i-a fost adus paratei reclamante minorul acasa de alta persoana, aceasta neprezentandu-se la timp la grădiniță ca să-l preia si ca personalul gradinitei a constatat acelasi aliment în pachetul minorului timp de mai multe zile, instanta retine că aceste imprejurari, singure, nu pot justifica o masura vremelnica de stabilire a locuintei minorului la domiciliul tatalui, cu atat mai mult cu cat nici chiar tatal nu a considerat la vremea respectiva ca aceste incidente reprezinta lipsa de ingrijire din moment ce, in continuare, a lasat minorul in grija mamei, el nemailocuind permanent la locuinta comuna.

Referitor la capătul de cerere principală, subsidiar, privind stabilirea în mod provizoriu a unui program de legături personale dintre tată și fiu, instanța apreciază în lumina dispozițiilor art. 401 C Civ (conform cărora părinții separati de copilul lor au dreptul de a avea legaturi personale cu acesta), tinând cont de vârsta copilului, de importanta creării unor condiții propice in care să mențină și să se dezvolte o legătura afectiva fireasca și specifica unor raporturi părinte copil, că este în interesul superior al minorului a se dispune un program de vizitare.

Totodată, observand ca parata reclamanta ii refuza reclamantului parat, inca din luna martie a anului 2019 orice contact cu fiul sau, instanta apreciaza ca nu poate fi admisa cererea reconventionala formulata de aceasta sub aspectul mentinerii relatiilor personale cu minorul in cadrul unui program stabilit de comun acord de catre parti.

Instanta constata și că prin programul de vizitare astfel cum a fost solicitat de reclamantul parat minorul ar fi privat de a petrece zilele de duminica cu mama, iar prin solicitarea de a fi obligata parata reclamanta sa permita ca minorul sa fie luat de reclamantul  parat de ziua acestuia din urma pentru minimum 28 de ore este excesiva raportat la varsta frageda a minorului și va stabili sub aspectul programului de vizitare următoarele legături personale, cu luarea minorului de la locuința mamei la domiciliul declarat al reclamantului pârât din …. și cu obligația readucerii minorului la locuința mamei:

  •  în timpul anului școlar în prima și a treia săptămână din lună începând de vineri ora 17:00 până duminică ora 20:30,
  • în timpul vacanțelor școlare în prima și a treia săptămână din lună începând de miercuri ora 16:00 până duminică ora 19:00,
  • de sărbătoarea de Paști în anii pari și de sărbătoarea de Crăciun în anii impari, de ziua de naștere (data de ….) și
  • de ziua onomastică a minorului in anii impari, între ora 10.00 și ora 18.00 și cu asigurarea posibilității efective a pârâtei reclamante de a participa la celebrarea zilei minorului.

Obligă pârâta reclamantă să-i asigure reclamantului pârât posibilitatea efectivă de a participa la celebrarea zilelor de naștere și onomastice ale minorului în anii pari.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate