You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat drept imobiliar si constructii

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat drept imobiliar si constructii

1. Cum procedez atunci cand am incheiat un antecontract de vanzare-cumparare si dezvoltatorul nu respecta contractul?

Raspuns avocat specializat in drept imobiliar:

 • In toate antecontractele exista o clauza de genul:
  ,,Promitentul vânzător va beneficia de un termen de grație de 30 zile lucrătoare pentru prelungirea termenului, de perfectare a contractului de vânzare și de finalizare a lucrărilor, termen ce poate fi invocat și utilizat de către acesta fără a fi supus vreunei penalități și fără acordul prealabil al promitentului cumpărător. Perioada de grație este instaurată de drept fără notificare oricând înainte de expirarea termenului.’’
 • In situatia in care termenul de grație a expirat de 9 luni si dezvoltatorul ofera numai amanari si amanari puteti solicita recuperarea sumei achitate cu titlu de avans, întrucât promitenții-vânzători nu și-au îndeplinit obligațiile stabilite în sarcina acestora.Potrivit art. 1516 Cod Civil:,, Art. 1516: Drepturile creditorului(1)Creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei.(2)Atunci când, fără justificare, debitorul nu îşi execută obligaţia şi se află în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin:1.să ceară sau, după caz, să treacă la executarea silită a obligaţiei;

  2.să obţină, dacă obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori, după caz, reducerea propriei obligaţii corelative;

  3.să folosească, atunci când este cazul, orice alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său.’’

   

  iar potrivit art. 1554 Cod civ.:

  ,, Art. 1554: Efectele rezoluţiunii şi ale rezilierii

  (1)Contractul desfiinţat prin rezoluţiune se consideră că nu a fost niciodată încheiat. Dacă prin lege nu se prevede altfel, fiecare parte este ţinută, în acest caz, să restituie celeilalte părţi prestaţiile primite.

  (2)Rezoluţiunea nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la soluţionarea diferendelor ori asupra celor care sunt destinate să producă efecte chiar în caz de rezoluţiune.

  (3)Contractul reziliat încetează doar pentru viitor.’’

  Astfel, sunteti îndreptățiti să solicitati rezoluțiunea Promisiunii/antecontractului  de vânzare-cumpărare  și punerea părților în situația anterioară încheierii, caz în care trebuie să primiti intreaga suma platita cu titlu de avans.

  Daca nici dupa depunerea notificarii nu rezolvati problema atunci ar trebuie sa va adresati unui avocat specializat in astfel de litigii imobiliare si sa introduca actiune la instanta.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate