You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat drept imobiliar

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Care sunt obligatiile constructorului?

Raspuns avocat Bucuresti:

– Potrivit art. 22 din legea nr. 10/1995 :

”Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanţează şi realizează investiţii sau intervenţii la construcţiile existente în sensul legii şi au următoarele obligaţii principale referitoare la calitatea construcţiilor:

a)stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare şi execuţie pe baza reglementărilor tehnice, precum şi a studiilor şi cercetărilor efectuate;
b)obţinerea acordurilor şi a avizelor prevăzute de lege, precum şi a autorizaţiei de construire;
c)asigurarea verificării proiectelor prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi;
d)asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau operatori economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;
e)acţionarea în vederea soluţionării neconformităţilor, a defectelor apărute pe parcursul execuţiei lucrărilor, precum şi a deficienţelor proiectelor;
f)efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, precum şi a recepţiei finale la expirarea perioadei de garanţie;
g)întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia către proprietar;
h)expertizarea construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în situaţiile în care la aceste construcţii se execută lucrări de natura celor prevăzute la art. 18 alin. (2) al prezentei legi.
i)permiterea utilizării construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, atât în cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate