You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat executare silita ANAF 2019

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat executare silita anaf 2019

Anaf, pierde in apel la Tribunalul Bucuresti, intr-un apel formulat impotriva unei hotarari a instantei de fond in ceea ce priveste intoarcerea executarii silite.

 1. REFERITOR LA MOTIVUL DE APEL PRIVIND INTOARCEREA EXECUTARII SILITE
 • Prin sentinta civila nr. ….. pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 in dosarul nr. …., ramasa definitiva prin neapelare, a fost admisa contestatia de executare formulata de subsemnatul in contradictoriu cu Administratia Sector 6 a Finantelor Publice prin care s-a dispus anularea titlului executoriu nr. …… si actele de executare intocmite de intimata in dosarul de executare nr. …..
 • Conform extrasului de cont depus la dosarul cauzei, se poate observa ca la data de ….. a fost poprita din contul subsemnatului suma de 15.542,99 lei, operatiune recunoscuta si de catre Administratia Sector 6 a Finantelor Publice prin actele depuse de aceasta.
 • Potrivit art. 723 Cod proc. civ., în toate cazurile în care se desființează titlul executoriu sau însăși executarea silită, cel interesat are dreptul la intoarcerea executării, prin restabilirea situației anterioare acesteia, iar cheltuielile de executare rămân în sarcina creditorului.
 • Mai mult decat atat, având în vedere că suma de 15.542,99 lei mi-a fost reținută în cadrul unei executări silite anulate de instanța de judecată printr-o hotărâre definitivă iar susbemnatul nu am solicitat întoarcerea executării silite în cadrul contestației la executare, consider ca instanta a dispus in mod corect ca în temeiul art. 724 CPC sunt îndreptățit să solicit restabilirea situației anterioare.
 • In ceea ce priveste sustinerile apelantei ca Decizia nr. ……, ce a constituit titlu executoriu, nu a fost anulata iar datoria subsemnatului a ramas in fiinta, fiind platita prin plata, facem din nou referire la civila nr. ….. pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 in dosarul nr. …., ramasa definitiva prin neapelare prin care s-a dispus anularea titlului executoriu nr. …. si actele de executare intocmite de intimata in dosarul de executare nr. ….
 • Mai mult decat atat, stingerea datoriei prin plata este definita ca fiind acea actiune prin care debitorul unei obligatii isi indeplineste aceasta obligatie prin executare de buna voie a prestatiei datorate.
 • Astfel, consideram ca instanta de fond a dispus in mod corect admiterea cererii subsemnatului si a dispus intoarcerea executarii silite ce a facut obiectul dosarului de executare nr. …. in sensul ca va obliga parata sa restituie suma de 15.542,99 lei, precum si dobanda legala penalizatoare calculata la debitul principal de la data de 06.10.2017 pana la data platii efective.
 1. IN CEEA CE PRIVESTE PLATA DOBANZILOR PENALIZATOARE AFERENTA DEBITULUI PRINCIPAL
 • Prin sentinta civila nr….. pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 in dosarul nr. …. s-a dispus anularea titlului executoriu nr. …. si actele de executare intocmite de intimata in dosarul de executare nr…..
 • Avand in vedere ca prin aceasta sentinta nu s-a dispus si restabilirea situatiei anterioare, consideram ca instanta a admis in mod corect dispunerea intoarcerii executarii silite ce a facut obiectul dosarului de executare nr. ….
 • Prin desfiintarea titlului executoriu si intoarcerea executarii silite, da dreptul subsemnatului la restabilirea situatiei anterioare, prin repararea integrala a prejudiciului cauzat prin incasarea debitului in temeiul unui titlu ulterior desfiintat, intimata fiind obligata in mod corect de catre instanta de fond sa plateaca inclusiv dobanda legala penalizatoare calculata la debitul principal de la data de 06.10.2017 pana la data platii efective, cu titlu de beneficiu pe care as fi putul sa-l realizez, dar de care am fost lipsit ca urmare a indisponibilizarii lelegale a sumei de 15.542,99 lei.
 • Astfel, consider ca subsemnatul sunt indreptatit in virtutea prevederilor art. 1 alin 3 coroborate cu art. 10 din OG nr. 13/2011 și art. 1535 alin. 1 C. civ., la plata unei dobânzi penalizatoare, întrucât am fost lipsit fără drept de folosința sumei care a ieșit din patrimoniul meu și care a fost executată în baza unui titlu executoriu ulterior desființat.
 • Mai mult decat atat, in ceea ce priveste sustinerile apelantei privind neexistenta unei cereri de restituire sau compensare, trebuie precizat ca Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală nu prevede o procedura prealabila obligatorie in ceea ce priveste solicitarea sumelor de bani incasate fara drept.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate