You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat legea 10/2001

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Avocat legea 10/2001. Primaria municipiului Bucuresti obligata de Tribunalul Bucuresti sa:

  • să emită în favoarea reclamantului dispoziţia cu propunere de acordare a măsurilor reparatorii prin echivalent pentru cota de 3/8 din imobilul construcţie situat în Bucureşti, ……. constând în corpul F de clădire în suprafaţă construită de 106,38 mp (2 antreuri, 2 camere, 2 magazii), urmând ca din despăgubirile cuvenite să se scadă valoarea despăgubirilor încasate, stabilite la suma de 53.910 lei, actualizate potrivit legii.
  • Respinge cererea reclamantului cu privire la cheltuielile de judecată ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei, azi, 21.12.2018.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate