You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat partaj Bucuresti

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Dividentele sunt bunuri comune si pot fi impartite la partaj.

Sotii, la momentul infiintarii unei societati comerciale pot aduce ca aport un bun comun, fara a fi necesara impartirea bunurilor comune – in prealabil.

Daca bunul adus ca aport este mobil, atunci aportul poate fi realizat de catre un singur sot – conform mandatului tacit reciproc intre sot

Daca bunul adus ca aport este unul imobil este necesar consimtamantul expres al sotilor. Potrivit art. 349 Cod civil:

Regimul aporturilor

(1) Sub sancţiunea prevăzută la art. 347, niciunul dintre soţi nu poate singur, fără consimţământul scris al celuilalt soţ, să dispună de bunurile comune ca aport la o societate sau pentru dobândirea de părţi sociale ori, după caz, de acţiuni. În cazul societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţă reglementată, soţul care nu şi-a dat consimţământul scris la întrebuinţarea bunurilor comune nu poate pretinde decât daune-interese de la celălalt soţ, fără a fi afectate drepturile dobândite de terţi.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), calitatea de asociat este recunoscută soţului care a aportat bunul comun, dar părţile sociale sau acţiunile sunt bunuri comune. Soţul asociat exercită singur drepturile ce decurg din această calitate şi poate realiza singur transferul părţilor sociale ori, după caz, al acţiunilor deţinute.

(3) Calitatea de asociat poate fi recunoscută şi celuilalt soţ, dacă acesta şi-a exprimat voinţa în acest sens. În acest caz, fiecare dintre soţi are calitatea de asociat pentru părţile sociale sau acţiunile atribuite în schimbul a jumătate din valoarea bunului, dacă, prin convenţie, soţii nu au stipulat alte cote-părţi. Părţile sociale sau acţiunile ce revin fiecăruia dintre soţi sunt bunuri proprii.

Astfel, sotul care si-a dat acordul expres ca bunul imobil comun sa fie aport la momentul infiintarii societatii nu-i confera si calitatea de asociat, decat daca la momentul infiintarii societatii doreste expres sa fie trecut in actul constitutive.

Daca numai unul dintre soti este asociat sau actionar si a aportat cu un bun comun partile sociale sau actiunile vor fi bunuri comune ale sotilor

Sotul care a fost de acord ca bunul imobil sa fie aport la momentul infiintarii societatii are dreptul la o sulta corespunzatoare cotei sale de proprietate asupra bunurilor comune. De asemenea, dividendele sunt bunuri comune si pot fi impartite.

Asociatii intr-un SRL raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate