You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat plangere contraventionala

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat plangere contraventionala

Am primit o amenda contraventionala. Cum pot obtine doar un avertisment?

Raspuns avocat plangere contraventionala:

Judecatoria Pascani:

Sentinta civila nr….

Analizând actele dosarului din acest punct de vedere, instanța constată că petentei nu i s-a adus la cunoștință în momentul constatării și sancționării contravenției reținute în sarcina sa de către agentul constatator, acuzația în mod detaliat, neasigurându-i-se dreptul de a face obiecțiuni și de a-și construi apărarea, astfel cum rezultă din întocmirea procesului verbal contestat, acesta fiind încheiat în lipsă.

Însă, petentei i s-a asigurat exercitarea dreptului la apărare prin posibilitatea de a administra probe și de a analiza probele administrate de către intimat în fața instanței de judecată.

Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției nu poate face dovada prin el însuși a existenței faptei, a autorului acesteia și a vinovăției, acest proces verbal fiind doar actul prin care o persoană este acuzată de săvârșirea contravenției, în măsura în care nu conține constatări personale, prin propriile simțuri ale agentului constatator.

În speță, fapta descrisă poate fi și a fost constatată în mod direct și nemijlocit de agentul constatator.

În consecință, procesul-verbal încheiat în cauză se bucură se prezumția de temeinicie recunoscută actelor administrative, dat fiind că fapta a fost constatată ex propriis sensibus ( prin propriile simțuri ) de agentul constatator, prezumție ce poate fi calificată ca prevăzută de lege, în sensul în care CEDO îl dă acestui concept (hotărârea Anghel c. României din 04.10.207), întrucât este unanim acceptată de doctrina de specialitate și de practică.

Petenta nu a negat săvârșirea faptei ce i s-a pus în sarcină, ci din contră, a recunoscut-o, precizând că nu a avut cunoștință despre existența HCL 30/2002 a municipiului Pașcani și nici nu a conștientizat că săvârșește o faptă gravă lăsând mașina în acea zonă întrucât în general sunt multe mașini parcate similar.

Față de poziția procesuală corectă a petentei ( aceasta nu a invocat diverse motive spre a încerca să obțină anularea procesului verbal și nici vicii de formă închipuite ale acestuia), instanța apreciază că sancțiunea aplicată nu este proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite de către contravenientă având în vedere împrejurările săvârșirii și că scopul sancționării petentei poate fi atins și prin aplicarea unui avertisment.

În consecință, instanța va admite plângerea formulată de către petentă și va dispune înlocuirea sancțiunii amenzii în cuantum de 500 lei aplicată petentei prin procesul verbal seria OP nr…. încheiat la data de 09.05.2019 cu sancțiunea avertismentului.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII, HOTĂRĂȘTE:

Admite plângerea formulată de petenta …….. și cu domiciliul procedural ales în București, strada Ițcani, nr. 20, et. l, ap. 4, sector 2 în contradictoriu cu intimatul Primăria municipiului Pașcani-Poliția Locală.

Dispune înlocuirea sancțiunii amenzii în cuantum de 500 lei aplicată petentei prin procesul verbal seria OP nr. …. încheiat la data de 09.05.2019 cu sancțiunea avertismentului.

Cu drept de apel care se depune la Judecătoria Pașcani în termen de 30 zile de la comunicare.

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate