You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat recuperare timbru de mediu

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat recuperare taxa de poluare/timbru de mediu in anul 2019

Ce se intampla cu cei care au platit taxa de poluare/taxa pentru emisiile poluante/timbrul de mediu si nu au depus la ANAF cererea de restituire pana la 31.08.2018?

Raspuns avocat online:

  • Potrivit art. 1 al. 2 din OUG nr. 52/2017 – Dreptul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de la prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015 cu modificările şi completările ulterioare, cererile de restituire se depun, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.

Asadar, exista acest termen de decadere, in situatia in care o persoana care are interes in recuperarea taxei de poluare/timbrului de mediu, nu a stiut de acest termen si in momentul de fata nu mai poate recupera banii platiti in contul statului.

Ca jurist, ma intreb daca aceasta dispozitie din OUG nr 52/2017 este constitutionala in raport cu prevederile art. 16 din Constitutia Romaniei –

”Egalitatea în drepturi
(1)Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”

De asemenea, potrivit art. 21 din Constitutia Romaniei :

”Accesul liber la justiţie
(1)Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.
(2)Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.
(3)Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil.
(4)Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite.”
In atare situatie, inserarea termenului de decadere  este discriminatoriu si ingradeste accesul liber la justitie, in situatia in care o persoana in momentul de fata nu-si poate recupera banii platiti cu titlu de taxa de poluare/timbru de mediu.
Solutii legale pentru recuperarea banilor platiti cu titlu detaxa de poluare/timbru de mediu in 2019:
1. plangerea prealabila adresta ANAF-ului de restituire a taxei de poluare/timbrului de mediu
2. introducerea unei actiunii intemeiate pe legea 554/2004 si invocarea exceptiei de neconstitutionalitate a articolului 1 al. 2 din OUG nr. 52/2017
3. argumentarea cererii de restituire in instanta, in subsidiar, pe dreptul Uniunii Europene – art. 110 TFUE – dar atentie, sa nu fi trecut mai mult de 5 ani de la data platii timbrului de mediu catre ANAF

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate