You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat restituiri imobile preluate in perioada regimului comunist: Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 12.02.2018

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Stadiul de soluţionare a dosarelor la data de 12.02.2018

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGILOR FONDULUI FUNCIAR

 

Ca urmare a hotărârilor luate la nivelul comisiilor judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate în temeiul legislației fondului funciar, la Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au fost înregistrate 30.720 dosare constituite în temeiul legilor fondului funciar. 

Dintre acestea, au fost soluţionate până în prezent 22.464 dosare. 

Alte 4.950 dosare au trecut de etapa analizării și, pe măsura completării lor cu documentele solicitate, vor fi introduse pe ordinea de zi a C.N.C.I. în vederea emiterii deciziei de compensare/validare parțială/invalidare. 3.200 dosare au fost returnate de Secretariat autorităților locale, fie înainte de apariția Legii nr. 165/2013, pentru completarea documentației, fie după apariția Legii nr. 165/2013,  la cererea titularilor de dosare, pentru a beneficia de restituirea în natură.

După apariţia Legii nr. 165/2013, dosarele constituite în temeiul legilor fondului funciar au fost lucrate în ordinea strictă a numărului de înregistrare. Până în prezent au fost analizate toate dosarele înregistrate până la data de 31.10.2017.

În dosarele considerate complete, Secretariatul C.N.C.I., compus din consilierii A.N.R.P., a propus/va propune Comisiei acordarea de măsuri compensatorii.

În cazul celorlalte dosare, cu aprobarea C.N.C.I, consilierii au solicitat/vor solicita documente din care să reiasă în mod clar următoarele:

– calitatea de proprietar asupra imobilului solicitat, la data preluării de către stat;

– calitatea de moştenitor al autorului de la care a fost preluat imobilul (în cazul în care autorul a decedat);

– dovada preluării abuzive a imobilului de către stat;

– amplasamentul imobilului revendicat, pentru a se putea stabili valoarea acestuia conform grilei notariale.

 

DOSARELE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL LEGII NR. 10/2001

Până la data de 12.02.2018, la Secretariatul C.N.C.I. au fost înregistrate 62.225 dosare, din care 9.196 au fost transmise după data de 20.05.2013. Până în prezent au fost soluţionate 25.573 dosare. În categoria dosarelor soluţionate intră dosarele pentru care Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor (C.C.S.D.) sau Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor (C.N.C.I.) au emis decizii, dosarele returnate entităţilor notificate la cererea titularilor, precum şi dosarele în cazul cărora   s-a constatat, după consultarea autorităţilor locale, că au rămas fără obiect.

Începând cu 27.05.2016, dată la care a intrat în vigoare Legea nr. 103/2016, ordinea de soluţionare a dosarelor este cea a înregistrării. Prin excepție de la această regulă se soluționează cu prioritate următoarele categorii de dosare:

– dosarele în care Secretariatul C.N.C.I. a solicitat, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 103/2016, documente potrivit art. 21 din Legea nr. 165/2013;

–  dosarele în care, prin hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive, instanţele de judecată s-au pronunţat cu privire la existenţa şi întinderea dreptului, precum şi la calitatea de persoană îndreptăţită;

– dosarele constituite în baza cererilor formulate de persoane certificate de entităţi desemnate de statul român sau de alte state membre ale Uniunii Europene ca supravieţuitoare ale Holocaustului;

– dosarele în care propunerile de acordare de despăgubiri au fost formulate de către Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase și minorităților naționale din România;

Toate dosarele neanalizate până la data de 27.05.2016 și care fuseseră repartizate în lucru de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor pe alte criterii (selecție aleatorie, ”caz special”, dosarele între numărul 40.230 și numărul 43.000) au fost trecute ”în așteptare”, urmând să fie soluționate potrivit numărului de înregistrare. 

Până în prezent au fost analizate dosarele până la numărul 23000/CC. Până la sfârșitul lunii februarie vor fi repartizate consilierilor dosarele de la numărul 23001/CC la numărul 25000/CC.

Pentru a da posibilitatea persoanelor îndreptățite să estimeze perioada în care le va fi analizat dosarul, prezentăm în continuare numărul de dosare neanalizate până la numărul 40.000.

De la dosarul 23001/CC – la dosarul 25000/CC: 940 dosare;

De la dosarul 25001/CC – la dosarul 30000/CC: 2.721 dosare;

De la dosarul 30001/CC- la dosarul 40000/CC: 5.363 dosare;

Reamintim faptul că în prezent Direcția de aplicare a Legii nr. 10/2001 are obligația să analizeze minim 700 de dosare pe lună.

În afara dosarelor analizate la ordine, sunt în lucru la Secretariatul C.N.C.I. și dosare pentru care s-au formulat cereri de analizare cu prioritate de către persoanele cărora li s-au recunoscut existența și întinderea dreptului de proprietate prin hotărâri judecătorești și de către persoanele care au făcut dovada că sunt supraviețuitoare ale Holocaustului.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 103/2016 (27.05.2016), au fost înregistrate aproximativ 3.780 de cereri de analizare cu prioritate. Până în prezent au fost soluționate 1.562 dosare pentru care s-a solicitat analizarea cu prioritate. La data de 12.02.2018, sunt în analiză alte 954 dosare de acest tip, pentru care s-au formulat cereri până la data de 30.06.2017, inclusiv.

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate