You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat specializat in legea 165/2013

Bogdan Palade
Bogdan Palade

avocat specializat in legea 165/2013

Prin Decizia nr. 16/2019, ÎCCJ (Complet DCD/C) a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Galați – Secția contencios administrativ și fiscal, în dosarul nr. 3521/91/2017, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și, în consecință, a stabilit că: „în interpretarea art. 226 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la alin. (1) al aceluiași articol, o hotărâre judecătorească în materie civilă, referitoare la restituirea despăgubirilor acordate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pronunțată în favoarea unei instituții publice finanțate de la bugetul de stat, precum Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, este asimilată, în vederea executării, unui titlu executoriu referitor la creanțe bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale.

În interpretarea art. 226 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, prin raportare la art. 227 alin. (8) din același cod, în cadrul executării silite a creanțelor datorate unor instituții publice finanțate de la bugetul de stat, prevăzute de hotărâri judecătorești care nu cuprind obligații de plată a unor dobânzi și penalități de întârziere, organele fiscale nu pot calcula și stabili din oficiu, prin titluri executorii fiscale (în lipsa unor dispoziții ale titlului executoriu trimis spre executare), obligații fiscale accesorii, precum dobânzi și penalități de întârziere”.

  1. Intrebare: Cum pot sa-mi recuperez dobanzile si penalitatile de intarziere de la ANRP?

Raspuns avocat online: Conform Deciziei ICCJ, mentionate mai sus, solicitarea dobanzilor si penalitatilor de intarziere sau actualizarea sumelor primite cu greu de la stat(Anrp) se poate obtine printr-o actiune separata, avand ca obiect actualizarea sumelor restituite cu indicele de inflatie, pe Tribunalul Bucuresti.

Asasar, in baza titlurilor executorii fiscale, persoanele despagubite cu greu de Anrp/stat, tot prin intermediul instantei de judecata pot recuperata dobanzile si penalitatile de intarziere.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate