You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

avocat stergere Biroul de Credit

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Hotarare castigata stergere Biroul de Credit. Care au fost motivele prin care instanta i-a obligat sa stearga datele negative din Biroul de Credit?

Va prezint mai jos un model de cerere de chemare in judecata stergere date negative Biroul de Credit:

JUDECATORIA SECTOR 6

 

Domnule Presedinte,

Subsemnatul, ……, dom in Ors. ……, CNP ….., prin reprezentant conventional Palade Bogdan,

Cu domiciliul procesual ales la CI BOGDAN PALADE, cu sediul în București, str. Ițcani, nr. 20, et. 1, ap. 4, Sector. 2, tel 0740807892, email: contact@avocatbogdanpalade.ro, persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură fiind avocat Bogdan Palade,

 

In contradictoriu cu:

 

 • SC. BIROUL DE CREDIT S.A., cu sediul in Bucuresti, Str. Sfanta Vineri, nr. 29, etaj 4, Sector 3, identificata cu CUI RO16140132, inregistrata la Registrul Comertului cu J40/2176/16.02.2004, tel: 021 3110267/ 021 3104260, email: office@birouldecredit.ro, fara alte date de identificare cunoscute,

 

 • CREDIT EUROPE BANK (Romania) SA, cu sediul principal in Bd. Timisoara, nr. 26Z (Anchor Plaza), Sector 6, Bucuresti, identificata cu CUI 4315966, inregistrata la Registrul Comertului cu J40/18074/1993, tel: 021.406.40.00, fara alte date de identificare cunoscute,

 

 • CENTRALA RISCURILOR DE CREDIT, cu sediul în București, Strada Lipscani nr. 25, Sector 3

 

Formulez prezenta:

 

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

 

Prin care solicit Onoratei Instante sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna:

 1. Obligarea paratelor la stergerea mentiunilor negative din evidenta Biroului de Credit S.A., inregistrate nelegal pe numele subsemnatului;
 2. Obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecata, reprezentand onorariul de avocat si alte cheltuieli ocazionate de rezolvarea acestui litigiu, in temeiul art. 453 alin (1) Cod. proc. civ.

 

Pentru următoarele motive:

 1. SITUAȚIA DE FAPT
 • La data de 09.12.2011, subsemnatul am incheiat cu parata Credit Europe Bank (Romania) SA Contractul nr….. prin care mi-a fost acordat un card de credit Card Avantaj, Mastercard Standard RON cu o limita in valoare de 3861 RON.
 • Avand convingerea ferma ca am achitat toate ratele in urma bunurilor cumparate prin acel card de credit, am asteptat ca acesta sa se inchida automat la data expirarii.
 • Avand in vedere ca pana la acest moment nu mi-a fost cerut acordul pentru a fi raportata la Biroul de Credite si nici nu mi s-a adus la cunostinta ca s-a facut vreo astfel de raportare a datelor cu caracter personal ale subsemnatului, am vrut sa contractez un alt imprumut de la o alta institutie de credit unde, am aflat cu stupoare că datele mele cu caracter personal au fost raportate la Biroul de Credite, motiv pentru care nu mi se mai poate acorda un alt împrumut.
 • Vazand acestea am solicitat paratelor, prin emiterea unor adrese, stergerea datelor negative din Biroul de Credit insa acestea au refuzat fara a avea motive bine intemeiate, incalcand totodata dispozitiile legale privind informarea in prealabil a raportarii datelor negative.
 • Mai mult, parata Credit Europe Bank (Romania) SA sustine faptul ca am fost informat in prelabil prin emiterea unor Somatii, Instiintari de plata, insa subsemnatul nu am primit niciodata o astfel de instiintare.
 • Totodata, consider ca aceste documente nu pot fi avute in vedere intrucat parata nu face dovada comunicarii acestora prin atasarea unor documente in acest sens, respectiv confirmare de primire sau alte asemenea, in care sa se pricezeze data si metoda de transmitere a acestora.

 

II.                 IN LEGATURA CU TEMEINICIA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA FORMULATA DE SUBSEMNATUL

2.1    Prin modalitatea in care au fost raportate datele subsemnatului, parata CREDIT EUROPE BANK (Romania) SA a incalcat prevederile Legii 677/2001

 • Prin transmiterea datelor cu caracter personal ale subsemnatului către Biroul de Credite SA si Centrala Riscurilor de Credit parata CREDIT EUROPE BANK (Romania) SA a săvârșit un abuz de drept și a încălcat prevederile art. 4 lit. d din Legea 677/2001 care prevede că banca are obligația “să verifice ca datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie exacte și, dacă este cazul actualizate, în acest scop luându-se măsurile necesare pentru ca datele indexate sau incomplete din punctul de vedere al scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie șterse sau rectificate.”.
 • Un alt motiv de nelegalitate al raportării la Biroul de Credite si Centrala Riscurilor de Credit este reprezentat de lipsa înștiințării prealabile a subsemnatului. Potrivit art. 8 alin. 2 din Decizia nr. 105 din 15/12/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul birourilor de credit, emisă de Autoriatea. Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prevede că datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorări ale ratei dobânzilor, se transmit către sistemele de evidența de tipul birourilor de credit numai după înștiințarea prealabilă, realizată de către participanți în scris, telefonic, prin SMS sau e-mail a persoanei vizate cu privire la întârzierea la plată și transmiterea datelor, realizată cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data transmiterii.
 • Precizez că parata CREDIT EUROPE BANK (Romania) SA nu mi-a adus niciodată la cunoștință faptul că urmează să mă raporteze către Biroul de Credite si , astfel că prima dată când am luat la cunoștință de transmiterea datelor personale ale subsemnatului către aceste instituții, a fost în momentul în care m-am prezentat la o altă bancă pentru a solicita contractarea unui nou împrumut.
 • Faptul că în cuprinsul contractului de credit sunt câteva referiri generale la atribuțiile și Centrala Riscurilor de Credit, dreptul băncii de a raporta datele pozitive și negative, ale împrumutatului, la diferite instituții, nu echivalează cu o înștiințare în sensul prevăzut de art. 8 alin. 2 din Decizia nr. 105 din 15/12/2007 cu privire la prelucrările de date cu caracter personal efectuate în sisteme de evidență de tipul biroutilor de credit, emisă de Autoriatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, deoarece scopul urmărit prin această normă este de a-i aduce la cunoștință în mod expres, neechivoc, debitorului, că urmează să fie raportat la instituțiile care țin evidența riscurilor și nu să se facă o prezentare generală despre dreptul unei instituții de credit cu privire la ce poate raporta și ce nu.
  • Prin acțiunile/inacțiunile sale, parata CREDIT EUROPE BANK (Romania) SA a încălcat prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
 • Având în vedere că începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, care conține prevederi clare privind maniera în care pot fi prelucrate datele cu caracter personal și ținând cont de faptul că regulamentul citat nu limitează efectele sale doar cu privire la prelucările de date cu caracter peronal care se vor efectua ulterior intrării în vigoare a acestuia, apreciem că regulamentul se aplică și efectelor referitoare la prelucrările efectuate anterior intrării în vigoare a regulamentului.
 • În această ordine de idei, persoanele care prelucrează date cu caracter personal și care se supun exigențelor regulamentului, nu vor fi sancționate dacă anterior intrării în vigoare a acestor norme europene nu au prelucrat datele cu caracter personal astfel cum se prevede în cuprinsul regulamentului, dar acestea vor avea obligația să alinieze prelucrările efectuate nelegal la noile exigențe legislative.

*            *            *

În concluzie, având în vedere aspectele prezentate, solicit admiterea cererii de chemare în judecată și obligarea paratelor la plata cheltuielilor de judecată.

Temeiuri de drept: art. 5 art. 14, art. 18 din Legea 677/2001, art. 8 Decizia nr. 105 din 15/12/2007, emisă de Autoriatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului

 

În Probaţiune: solicităm Onoratei Instanţe încuviinţarea administrării următoarelor mijloace de probă:

 • inscrisuri
 • in cadrul probei cu inscrisuri solicitam Onoratei Instante sa dispuna obligarea paratelor sa depuna la dosarul cauzei inscrisuri conforme cu originalul prin care sa dovedesca faptul ca au indeplinit obligatiile de informare prealabila a subsemnatului in ceea ce priveste transmiterea datelor negative catre Biroul de Credite si Centrala Riscurilor de Credit.

 

 

 

DATA                                                                                                                                      SEMNATURA

 

 

                                                    DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI SECTOR 6

 

La data de: 20.05.2020 Judecatoria Sector 6 a pronuntat urmatoarea solutie:

20.05.2020
Ora estimata: 08:30
Complet: 25-CIVIL
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Respinge cererea formulată în contradictoriu cu pârâta Centrala Riscurilor de Credit, ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Admite cererea formulată în contradictoriu cu pârâţii S.C. Biroul de Credit S.A. şi Credit Europe Bank (Romania) S.A.. Obligă pârâţii să şteargă din evidenţa Biroului de Credit S.A. datele negative transmise de pârâta Credit Europe Bank (Romania) S.A. în baza contractului de credit nr. 999259/09.12.2011. Obligă pârâta Credit Europe Bank (Romania) S.A. la plata către reclamant a sumei de 1250 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Respinge solicitarea de obligare a pârâtului Biroul de Credit S.A. la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.05.2020.
Document: Hotarâre    20.05.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate