You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Ce pot face daca fostul sot nu-mi da procura sa pot pleca cu minorul in vacanta in strainatate?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ce pot face daca fostul sot nu-mi da procura sa pot pleca cu minorul in vacanta in strainatate?

In situatia in care aveti o hotarare de divort prin care s-a stabilit custodia comuna si doriti sa plecati in vacanta cu minorul aveti nevoie de o procura din partea fostului sot sau o hotarare judecatoreasca de suplinire acord parental.

Potrivit dispozitiilor art. 18 al. 2 din Legea nr. 272/2004 ‘’deplasarea copiilor in tara si in strainatate se realizeaza cu instiintarea si acordul ambilor parinti; orice neintelegeri intre parinti cu privire la exprimarea acestui acord se solutioneaza de catre instanta de judecata, iar conform dispozitiilor art. 30 al. 1 lit. b) din legea nr. 248/2005 minorilor li se permite iesirea din tara numai daca sunt insotiti de o persoana majora si, in situatia in care calatoreste impreuna cu unul din parinti numai daca parintele insotitor prezinta o declarative a celuilalt parinte din care sa rezulte acordul sau cu privire la efectuarea calatoriei respective in statul sau statele de destinatie, precum si cu privire la perioada acesteia’’

                  Hotarare judecatoreasca castigata:

Prin sentinţa civilă nr…….instanta a admis cererea formulată de reclamanta ………… în contradictoriu cu pârâtul ……… si a suplinit consimţământul pârâtului necesar în vederea plecării din România a fiului său minor ………., născut la data de ……….., pe perioada vacanţelor de vară (15 iunie – 15 septembrie), începând cu rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la majoratul minorului.

                   Analizând actele şi lucrările  dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ….a Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, definitivă, a fost desfăcută căsătoria încheiată de reclamantă cu pârâtul, iar reclamantei i-a fost încredinţat spre creştere şi educare minorul ……….., născut pe data de…………….

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză instanţa a reţinut că în mai multe rânduri pârâtul a refuzat să îşi dea acordul la plecarea din România în mod temporar a fiului său minor, astfel încât acesta a fost lipsit până în prezent de posibilitatea de a călători în străinătate, iar refuzul pârâtului s-a manifestat şi cu ocazia planificării vacanţei minorului în anul 2005, fiind contactat de către fiul său, căruia i-a adus la cunoştinţă că nu îşi va exprima acordul necesar pentru părăsirea teritoriului României de către copilul său minor.

În plus, în materia de faţă dispoziţiile art. 18 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului prevăd că „Deplasarea copiilor în ţară şi în străinătate se realizează cu înştiinţarea şi cu acordul ambilor părinţi; orice neînţelegeri între părinţi cu privire la exprimarea acestui acord se soluţionează de către instanţa judecătorească.”

Prin urmare, aceste dispoziţii legale sunt incidente în cauză şi instanţa judecătorească legal sesizată este abilitată să dispună cu privire la modul de exercitare de către părinţi a drepturilor şi obligaţiilor acestora asupra copiilor.

Instanţa a apreciat că este în interesul minorului …… ca acesta să  călătorească în timpul vacanţei în străinătate, împreună cu mama sa ori în cadrul unei excursii organizate de către instituţia de învăţământ pe care minorul o frecventează, iar reclamanta a demonstrat un interes legitim în solicitarea sa de a părăsi ţara împreună cu copilul pentru a călători.

O soluţie contrară ar reprezenta o exercitare arbitrară a drepturilor unui părinte de a dispune cu privire la creşterea şi educarea copilului său minor, ceea ce ar duce de fapt la încălcarea dreptului copilului la cea mai bună îngrijire, educare şi instruire de care se poate bucura, drept recunoscut legal, constituţional şi internaţional prin Tratatele la care România este parte, fiind nesocotit interesul superior al copilului, ocrotit legitim  în modul arătat.

Instanţa a mai avut în vedere la pronunţarea hotărârii şi dispoziţiile  art. 38 din Legea nr. 272/2004, care prevăd că „Instanţa judecătorească este singura autoritate competentă să se pronunţe, luând în considerare, cu prioritate, interesul superior al copilului, cu privire la: b)modalităţile în care se exercită drepturile şi se îndeplinesc obligaţiile părinteşti.”

Pentru aceste motive instanţa a admis cererea cum a fost formulată şi a suplinit consimţământul pârâtului în vederea plecării din România a fiului său minor ………., născut la data de ,,,,,,,,,,,, pe perioada vacanţelor de vară (15 iunie – 15 septembrie), începând cu rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la majoratul minorului, avand în vedere şi faptul că autorităţile solicită consimţământul ambilor părinţi în acest sens.

Avocat suplinire acord parental 2018, model cerere suplinire acord parental, suplinire acord parinte iesire din tara, jurisprudenta suplinire acord parinte iesire din tara, spete suplinire acord parinte, Avocat divort Bucuresti, Sector 1, 2, 3, 4, 5 si 6, Buftea si Cornetu, Giurgiu, Buzau, Pitesti, Calarasi, Urziceni, Slobozia, Constanta

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate