You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Ce remedii legale am atunci cand DATELE PERSONALE imi sunt folosite NELEGAL?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

In situatia in care, prin diferite moduri, sunt folosite nelegal DATELE CU CARACTER PERSONAL se pune intrebarea cum pot recupera daunele produse si cum se previne acest fenomen?

Institutiile statului, sunt cele care ar trebui sa legifereze o lege de prevenire a unui astfel de fenomen sau de inasprire a sanctiunilor, in situatia in care datele cu caracter personal sunt folosite in scopuri nelegale.

Legislatie in aceasta materie exista:

  • Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
  • Directiva U.E. 2016/680 a Parlamentului European si a Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului

In situatia in care putem proba, prin orice mijloc de proba (inscrisuri, inregistrari, 2 martori) existenta unei astfel de situatii avem posibilitatea de a ne adresa instantei cu solicitarea daunelor materiale si morale produse.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate