You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Ce se intampla atunci cand procesul-verbal de contraventie iti este comunicat la vechiul sediu social sau vechiul domiciliu?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

                 Ce se intampla atunci cand procesul-verbal de contraventie iti este comunicat la vechiul sediu social sau vechiul domiciliu?        Prescripția executării sancțiunii contravenționale stabilite în sarcina sa.

                Conform art. 14 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor „Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii”.

Totodată, potrivit art. 27 din același act normativ comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

In situatia in care procesul-verbal de contravenție nu a fost comunicat la actualul sediu social al firmei sau actualul domiciliul al petentului,  potrivit art. 14 alin. 2 din O.G. nr. 2/2001, prescripția executării sancțiunilor contravenționale poate fi constatată chiar și de instanța învestită cu soluționarea plângerii contravenționale.

In concluzie,  procesul-verbal de contraventie daca nu a fost comunicat in mod legal petentului, în termen de 2 luni de la aplicarea sancțiunii,  instanța va constata că a intervenit prescripția executării sancțiunii contravenționale stabilite în sarcina sa.

Avocat plangere contraventionala, Avocat specializat in plangeri contraventionale Bucuresti, Avocat bun anulare proces-verbal de contraventie Bucuresti, Cum contest o amenda primita de politie/isctr?

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate