You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cei care asteapta restituirea imobilelor in natura sau prin echivalent, in baza Legii nr. 10/2001 pot obtine si alte bunuri - in masura in care fac do

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Legea 10/2001 privind privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

Prin Decizia nr. 12/2018, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii promovat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj și, în consecință, stabileşte că:

”În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu art. 221-223 din Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2013, astfel cum au fost completate prin Hotărârea Guvernului nr. 89/2014, pot fi acordate în compensare și alte bunuri decât cele menționate în lista întocmită de entitatea învestită cu soluționarea cererii formulate în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă persoana îndreptățită face dovada caracterului disponibil al acestora. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 mai 2018.”

Avocat anrp

Legea 10/2001

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate