You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Conditii de admisibilitate a sesizării Curţii Europene a Drepturilor Omului

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Conditii de admisibilitate a sesizării a Curtii Europene a Drepturilor Omului:

1.  Curtea nu poate fi sesizată decât după epuizarea căilor de recurs interne unei cereri. Aceasta presupune ca persoana respectivă să fi sesizat cea mai înaltă jurisdicţie competentă, cu respectarea regulilor şi a termenelor de procedură.

 

2.  Termenul în care poate fi sesizată este de 6 luni de la data deciziei interne definitive.

Termenul de 6 luni curge de la data la care autoritatea naţională competentă cea mai înaltă şi-a pronunţat decizia (dacă plângerea se referă la o condamnare, termenul curge de la pronunţarea hotărârii finale în ordinea normală a căilor de atac şi nu de la respingerea ulterioară a unei eventuale cereri de revizuire). Dacă se depăşeşte acest termen, Curtea nu mai poate examina plângerea.

 

3. Cererea trebuie formulată în scris şi semnată de către reclamant sau de către persoana care îl reprezintă.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate