You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Conducere sub influenta drogurilor la volan pedeapsa

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Ce pedeapsa risc daca ma urc la volan si conduc sub influenta drogurilor?

Decizia penala nr...

C U R T E A:

Deliberând asupra apelului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr.... pronunţată la data de .....2021 de Judecătoria ....în temeiul art. 396 alin. 2 şi 10 Cod de procedura penala, a fost condamnat inculpatul ..... la pedeapsa de 1 (un) an de închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede deţinerea permisului de conducere de către o persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive”, faptă prev. şi ped. de art. 336  alin. (2) Cod penal.

În baza art. 91 şi art. 92 din Codul penal  s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere a inculpatului ...de 2 (doi) ani, calculat de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal, a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenului de supraveghere de 2 ani, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul ..., la datele fixate de acesta; să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; să comunice schimbarea locului de muncă; să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă.

În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din C.prn., s-a impus inculpatului să execute obligaţia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate, program/-e care va/vor fi stabilit/-e de consilierul de probaţiune în baza evaluării iniţiale.

În baza art. 404 alin. (2) din C.pr.pen.  rap. la art. 93  alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul ...va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 (şaizeci) de zile lucrătoare în cadrul uneia dintre următoarele instituţii: Primăria Municipiului ...

Conform art. 91 lin. (4) din Cod penal rap. la art. 404 alin. (2) din C.pr.pen. s-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere, respectiv: revocarea suspendării executării sub supraveghere a pedepsei cu închisoarea şi executarea acesteia la care se adaugă eventuala pedeapsă aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită cu intenţie; posibilitatea revocării suspendării executării sub supraveghere a pedepsei cu închisoarea şi executarea acesteia la care se adaugă eventuala pedeapsă aplicată, în regim de detenţie, în cazul în care noua infracţiune este săvârşită din culpă.

S-a atras atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a neexecutării obligaţiei impuse, anume revocarea suspendării şi dispunerea executării pedepsei.

În temeiul art. 114 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 195/2002 la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti a fost comunicat un exemplar şi către organul de poliţie competent, în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut că prin rechizitoriul din data de.....2021, emis în dosarul nr..... al Parchetului de pe lângă Judecătoria ...., inculpatul....a fost trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede deţinerea permisului de conducere de către o persoană aflată sub influenţa unor substanţe psihoactive”, faptă prev. şi ped. de art. 336 alin. (2) Cod penal.

În cuprinsul actului de sesizare s-a reţinut, în esenţă, că inculpatul „În data de ...., în jurul orei 01:25, a condus autoturismul marca BMW cu nr. de înmatriculare .... aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive (amfetamine şi metamfetamine).”

Pentru a reţine această stare de fapt,....a avut în vedere următoarele mijloace de probă: proces-verbal de constatarea a infracţiunii flagrante ...; rezultat testare aparat Aquila Scan, protocol etilotest (f.13,18)...; proces-verbal consimţământ, proces-verbal de recoltare, proces-verbal...; buletin de analiză ... declaraţie suspect ...; declaraţie inculpat ...); fişa DEPABD ..; istoric abateri ...); înscrisuri ....

În etapa judecăţii, la termenul din data de ....2021, instanţa a dat citire actului de sesizare şi a adus la cunoştinţa inculpatului drepturile şi obligaţiile procesuale specifice fazei de judecată. La interpelarea instanţei, inculpatul a declarat că recunoaşte fapta reţinută prin actul de sesizare al instanţei şi nu contestă probele administrate în cursul urmăririi penale, exprimându-şi consimţământul cu privire la judecarea cauzei potrivit procedurii recunoaşterii învinuirii. De asemenea, inculpatul a arătat că este de acord să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii.

Daca sunteti intr-o astfel de situatie solicitati consultanta juridica pe whats app la 0740 807 892

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate