You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Constatarea calității de bun propriu. Respingerea cererii privind constatarea lichidării regimului comunității în lipsa unei cereri privind part

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Constatarea calității de bun propriu. Respingerea cererii privind constatarea lichidării regimului comunității în lipsa unei cereri privind partajarea bunurilor.

Articolul 30 din C. familiei dispune că bunurile dobândite în timpul căsătoriei, de oricare dintre soți, sunt – de la data dobândirii lor – bunuri comune ale soților, iar art.31 determină limitativ categoriile de bunuri proprii ale fiecărui soț.

În temeiul acestor dispoziții legale, un bun este comun dacă sunt îndeplinite, în mod cumulativ, următoarele condiții:

  • este dobândit de oricare dintre soți în timpul căsătoriei și nu face pate din categoriile de bunuri pe care legea le consideră bunuri proprii.
  • Comunitatea de bunuri sub imperiul Codului familiei este un efect legal al căsătoriei și deci bunul dobândit de oricare dintre soți, în condițiile arătate, este comun chiar dacă numai unul dintre ei a contribuit efectiv la acea dobândire, contribuția nefiind o condiție pentru considerarea bunurilor ca fiind comune. Cum prin precizările scrise depuse în ședință publică la data de 14.04.2017, puse în discuție în ședința publică din 26.05.2017, reclamantul a arătat că înțelege să transforme acțiunea în realizare în acțiune în constatare, precizare de care instanța a luat act prin încheierea de ședință de la acea dată, iar prin probele administrate în cauză reclamantul nu a făcut dovada calității de bun propriu al imobilului, în temeiul art. 35 Cod procedură civilă, instanța va respinge cererea ca neîntemeiată, reclamantul având deschisă calea unei acțiuni în realizare pentru valorificarea drepturilor sale.

Totodată, instanța va respinge, ca neîntemeiată cererea formulată de reclamant privind constatarea lichidării regimului comunității, această operațiune juridică presupunând ca fiecare dintre soți să preia bunurile sale proprii și să se procedeze la partajarea bunurilor comune și, dacă este cazul, la regularizarea datoriilor, conform art.357 Cod civil.

Față de considerentele expuse, cum în cauză nu s-a procedat la partajarea bunurilor comune, instanța nemaifiind învestită cu o astfel de cerere ca urmare a transformării acțiunii în realizare în acțiune în constatare, pe cale de consecință nu se poate dispune nici lichidarea regimului comunității legale de bunuri sub imperiul căreia a fost dobândit imobilul în litigiu, instanţa fiind ţinută să soluţioneze cererile părţilor în limitele învestirii.

 

Avocat drept civil, avocat partaj Bucuresti, Sector 1,2,3,4,5 si 6, Buftea si Cornetu, Avocat specializat in divort, partaj, litigii banci, clauze abuzive in contracte, executari silite, drept penal, penalist

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate