You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Constructie fara autorizatie intrare in legalitate 2020

Bogdan Palade
Bogdan Palade

constructie fara autorizatie intrare in legalitate 2020

avocat drept imobiliar

1. Intrebare:

– Detin o constructie fara autorizatie emisa de Primarie. Ce pot face sa intru in legalitate?

1. Raspuns avocat specializat in drept imobiliar:

– La data de: 11.01.2020 vor intra in vigoare modificarile aduse de legea nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și pentru modificarea și completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

– Prin Decizia ICCJ nr. 13/08.04.2019 pe calea recursului în interesul legii promovat de colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti s-a stabilit: “lipsa autorizaţiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi lipsa procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor constituie impedimente pentru recunoaşterea pe cale judiciară, în cadrul acţiunii în constatare, a dreptului de proprietate asupra unei construcţii realizate de către proprietarul terenului, cu materialele proprii.”. Prin urmare, la acest moment intrarea in legalitatea era aproape imposibila, insa, din 11 ianuarie 2020 proprietarii interesati pot obtine:

–  fie o dispoziție expresă de menținere a lucrărilor emisă de către autoritatea administrației publice competentă să emită autorizația de construire, în cazul în care măsura se dispune în contextul sancționării contravenționale, conform art. 28 din Legea nr. 50/1991 (fiind însă neclar ce formă va îmbrăca o astfel de dispoziție – va fi creată o nouă formularistică în acest sens, se va merge în continuare pe formatul autorizației pentru intrarea în legalitate, etc.);

– fie un certificat de atestare sau o adeverință privind edificarea construcției ce va fi emis/emisă în baza unei expertize tehnice cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții și încadrarea în reglementările de urbanism aprobate, care să confirme situația actuală a construcțiilor și respectarea dispozițiilor în materie și a unei documentații cadastrale, în cazul în care termenul de prescripție a răspunderii contravenționale este împlinit.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate