You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum se contesta o dispozitie A.N.R.P./C.N.C.I.?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

CONTESTAREA DISPOZIȚIILOR ANRP/C.N.C.I.

 

Ați formulat o notificare în temeiul Legii 10/2001, în scopul restituirii unui imobil preluat abuziv în perioada regimului comunist? Ați primit, în cele din urmă un răspuns, sau sunteți în așteptarea unei soluții?

Iată câteva aspecte pe care trebuie să le știți dacă așteptați soluționarea unui dosar aflat pe rolul ANRP, sau ați primit o dispoziție de care sunteți nemulțumiți:<!–more>

 

AȚI PRIMIT O DIPOZIȚIE DE CARE NU SUNTEȚI MULTUMIT

În cazul în care așteptați soluționarea unei notificări formulate în scopul restituirii unui imobil preluat abuziv în perioada regimului comunist, mai mult ca sigur faceți parte din mutitudinea de români care așteaptă soluționarea cererii sale.

Dacă s-a emis o dispoziție în legătură cu un imobil ce vi se cuvine și aveți surpriza că vi s-a acordat mai puțin decât erați îndreptățit sau nu vi s-a acordat nimic, aveți la dipoziție un termen de 30 de zile pentru a ataca dispoziția în instanță.

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 165 din 2013, termenul de 30 de zile pentru atacarea dispoziției emise, începe să curgă de la data la care dispoziția vă este comunicată în formă scrisă.

Astfel, dacă sunteți nemultumit de despagubirile acordate sau neacordate, va trebui să chemați în judecată C.N.C.I., introducând cererea de chemare în judecată la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității.

Ceea ce este extrem de important de știut, este că în situația în care nu sunteți multumiți de dispoziția emisă în vederea soluționării cererii de restituire a imobilului, însă nu contestați în instanță, în termen de 30 de zile această deispoziție, ulterior expirării termenului nu veți mai avea niciun alt drept la despăgubiri în afară de cel stabilit prin dispoziția care prin neatacare va rămâne definitivă.

NU VI S-A EMIS  O DISPOZIȚIE

Dacă nici până în prezent nu vi s-a emis o dispoziție prin care să vi se fi soluționat cererea de restituire a imobilelor preluate în mod ilegal în perioada comunistă, trebuie să știți că aveți la dispoziție un termen de 6 luni pentru a acționa C.N.C.I. în instanță și a solicita obligarea acestei entități la emiterea unei dispoziții privind acordarea de despăgubiri pentru dumneavoastră, fie ele în natură sau prin echivalent.

Termenul de 6 luni începe să curgă de la data limită până la care C.N.C.I. ar fi trebuit, potrivit legii, să emită o dispoziție în vederea soluționării cererii dumneavoastră.

În acest sens, este foarte important să se aibă în vedere data la care dosarele au fost înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, deoarece în funcție de aceasta se stabilește termenul limită până la care Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților prin Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor trebuie să soluționeze aceste dosare.

Astfel, pentru dosarele înregistrate anterior intrării în vigoare a Legii 165/2013, termenul limită de soluționare este de 60 de luni de la momentul intrării în vigoare a legii, iar pentru dosarele înregistrate după intrarea în vigoare a legii, termenul de 60 de luni se claculează de la data înregistrării dosarului.

Având în vedere că legea 165/2013 a intrat în vigoare la data de 20 mai 2013, termenul limită pentru soluționarea dosarelor înregistrate anterior datei de 20 mai 2013 este data de 20 mai 2018.

După expirarea termenului de 60 de luni, prevazut de lege, proprietarii sau moștenitorii acestora își pot vedea realizat dreptul la despagubiri doar dacă acționează C.N.C.I. în instanță. Potrivit art. 35 alin. 2 din Legea 165/2013, în cazul în care C.N.C.I. nu va emite nicio decizie până la expirarea termenului limită, perosana îndreptățită se poate adresa tribunalului în a cărui circumscripție se află sediul entității căreia îi revenea obligația de soluționare a dosarului.

Ceea ce este extrem de important este că dacă persoana căreia nu i s-a emis o decizie în termenul legal, nu acționează C.N.C.I. în instantă, aceasta va fi decăzută din dreptul a  mai obține despăgubiri și astfel nu își va mai putea realiza dreptul la restituirea proprietăților confiscate de comuniști. Așadar dacă așteptați soluționarea unui dosar înregistrat anterior datei de 20 mai 2013, este imperios necesar să acționați C.N.C.I. în instanță până cel mai târziu la data de 20 noiembrie 2018.

            Sfatul nostru este să nu așteptați până aproape de împlinirea termenului de 6 luni, deoarece, mai mult ca sigur, atunci vor fi formulate o multitudine de acțini pe rolul instanțelor și din această cauză cererea dumneavoastră va fi soluționată într-un termen mult mai lung.

În concluzie, nu stați în pasivitate, așteptând ca dosarul dumneavostră să fie soluționat, deoarece puteți ajunge în situația de a nu mai beneficia de măsuri reparatorii privind imobilele preluate în mod abuziv de la dumneavostră sau înaintașii dumneavoastră.

Avocat anrp/cnci, dosare retrocedari/despagubiri, Avocat bun Bucuresti, Sector 1,2,3,4,5 si 6, Buftea si Cornetu, Dosare Legea 10/2001, Cum recuperam banii de la Anrp?

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate