You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contestatie la executare ANAF jurisprudenta

Bogdan Palade
Bogdan Palade

contestatie la executare anaf jurisprudenta

  •  La data de: 22.11.2017 Judecatoria Sector 3 a pronuntat urmatoarea solutie:

”Admite contestatia la executare. Anuleaza titlurile executorii nr…../14.01.2009, nr……/14.05.2009, nr……/05.11.2009, nr……/19.11.20096, nr……/08.07.2010, nr……/28.09.2010, nr……/12.10.2012, nr……/15.10.2013, nr……/03.11.2014, nr……./09.11.2015, nr……24.10.2016, somatiile emise in temeiul acestor titluri executorii si adresa de infiintare a popririi nr……/23.06.2017 intocmite de intimata Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 3. Dispune restituirea catre contestatoare a sumei de 392 leir reprezentand taxa de timbru. Obliga intimata sa plateasca in favoarea contestatoarei suma de 1190 lei reprezentand cheltuieli de judecata. Cu apel in 10 zile de la comunicare, cererea urmand a se depune la Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti. Pronuntata in sedinta publica azi, 22.11.2017.”

  •  Impotriva acestei solutii s-a formulat apel, iar la data de: 27.06.2019 Tribunalul Bucuresti a pronuntat urmatoarea solutie:

Respinge apelul ca nefondat. Obligă apelantul la plata sumei de 2400 lei, cheltuieli de judecată. Definitivă.

  1. Care au fost motivele castigarii si in fond si in apel a contestatiei la executare formulate impotriva SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI – DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 BUCURESTI?

Raspuns avocat Bucuresti:

In mod gresit sustine apelanta ca a comunicat catre subsemnata in mod legal titlurile de creanta pe care le-a emis pe numele meu si in baza carora pretinde ca trebuie sa achit sumele solicitate de aceasta.

            Astfel, desi apelanta sustine ca somatiile nr…….impreuna cu titlurile executorii anexate acestoara, au fost comunicate catre subsemnata astfel cum se prevede in Decizia CCR nr. 536/2011, prin posta cu confirmare de primire si doar in mod subsidiar prin publicitate, la dosarul cauzei nu exista inscrisuri care sa probeze cele sustinute de apelanta, asa ca acesta afirmatii sunt doar simple alegatii, fara a fi insotite de o dovada a indeplinirii celor spuse.

Asadar, cum in mod corect a retinut si instanta de fond, din inscrisurile depuse la dosarul de fond, de catre apelanta, nu rezulta ca aceasta ar fi comunicat in mod legal catre subsemnata titlurile de creanta in baza carora a demarat procedura de executare silita. Din confirmarile de primire existente in dosarul de executare (filele 28 si 36 din dosarul de la instanta de fond), nu rezulta care sunt actele administrative care au fost transmise, iar in confimarea de la fila 36, pe langa faptul ca nu este mentionata data la care s-a facut comunicarea, apare o semnatura care nu apartine subsemnatei si in ciuda acestui fapt nu este mentionat nici numele altei persoane care sa fi primit corespondenta in locul meu.

In notele de constatare din …. si …. s-a mentionat de catre inspectorul fiscal ca acesta s-a deplasat la domiciliul subsemnatei pentru a-mi inmana somatiile emise de apelanta, insa „Contribuabilul nu a fost gasit la domiciliu”. Va rugam sa aveti in vedere ca potrivit art. 44 din OG 92/2003, in vigoare la data la care s-au intocmit aceste note, pentru a fi fost indeplinita procedura comunicarii in aceasta modalitate, era necesar ca inspectorul fiscal sa imi inmaneze personal somatiile sub semnatura si nicidecum sa mentioneze ca nu ma aflam la domiciliu si sa se prezume in acest fel ca s-a indeplinit procedura.

In prezenta cauza, subsemnatei  nu mi-au fost comunicate titlurile executorii, asa cum se prevede in art. 783 alin.1 din Codul de procedura civila si in art. 47 din Codul de procedura fiscala, nu mi-au fost comunicate nici deciziile de calcul cuprinse in titlurile executorii pentru a se putea verifica veridicitatea sumelor inscrise in titlurile executorii si in somatii.

Astfel, nu au fost respectate prevederile art. 46-48 din Codul de procedura fiscala si ale art. 44.1 din Normele Metodologice de aplicare a Codului de procedura fiscala, referitoare la comunicarea actului administrativ fiscal. Prin urmare nu a fost asigurata opozabilitatea titlurilor executorii care este conditionata de comunicarea titlurilor de creanta catre contribuabil, acesta luand astfel cunostinta de existenta obligatiei de plata in sarcina sa, precum si de data scadenta a acesteia.

Per a contrario, in absenta comunicarii titlului de creanta, organul fiscal nu poate pretinde aducerea la indeplinire a obligatiei de plata, si cu atat mai mult, nu poate merge mai departe sa emita un titlu executoriu si sa treaca la executarea slita a acestuia.

Aceste aspecte reies atat din art. 141 alin. 2 din Legea 92/2003, reglementarea anterioara, cat si din actuala reglemantare art. 226 alin. 4 din Legea 207/2015.

In aceasta ordine de idei, consideram, asa cum in mod corect a retinut si instanta de fond, ca executarea silita impotriva subsemnatei a inceput anterior stabilirii existentei creantei bugetare cu respectarea dispozitiilor legale si a comunicarii actelor prin care creanta a fost individualizata, neasigurandu-se astfel contribuabilei posibilitatea de a cunoaste efectiv obligatiile care imi incuba si eventual posibilitatea de a le contesta pe cale administrativa.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate