You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Contractul de inchiriere este TITLU EXECUTORIU, daca este incheiat la NOTAR sau daca este inregistrat la ANAF, cu privire la chiria restanta si EVACUA

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Contractul de inchiriere este TITLU EXECUTORIU, daca este incheiat la NOTAR sau daca este inregistrat la ANAF, cu privire la chiria restanta si EVACUAREA CHIRIASULUI.

Potrivit dispozitiilor art. 1798 Cod civil al. 1 “Contractele de locatiune incheiate prin inscris sub semnatura privata care au fost inregistrate la organele fiscale, precum si cele incheiate in forma autentica constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele si in modalitatile stabilite in contract sau, in lipsa acestora, prin lege.”

Ce poate face proprietarul cand chiriasul nu-i plateste chiria lunara?

  • Daca este inregistrat la ANAF, contractul de inchiriere chiar daca a fost incheiat sub forma inscrisului sub semnatura privata ( adica, in scris intre proprietar si chirias), este titlu executoriu, adica: PROPRIETARUL SE POATE ADRESA DIRECT EXECUTORULUI JUDECATORESC CU INCEPEREA EXECUTARII SILITE PE CONTURILE CHIRIASULUI CAT SI ASUPRA BUNURILOR MOBILE ALE ACESTUIA

Evacuarea chiriasului. Cum trebuie sa procedeze proprietarul?

De asemenea, art. 1809 alin. 3 Cod civil, coroborat cu art. 1816 Cod civil prevede ca la incetarea contractului, daca acesta a fost incheiat prin inscris sub semnatura privata si inregistrat la organul fiscal, contractul reprezinta titlu executoriu si pentru evacuarea chiriasului.

 

Avocat recuperare chirie restanta, Avocat evacuare chirias, Avocat actiune in evacuare chirias

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate