You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Avocat partaj bunuri fosti concubini

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum isi impart bunurile fostii concubini, in 2019?

Pentru început sunt necesare anumite clarificări cu privire la diferențe conceptuale.

Cât privește situația soților, lucrurile sunt clare, legea dispunând în sensul că, în lipsa unei înțelegeri contrare bunurile dobândite de oricare dintre soți în timpul căsătoriei sunt bunuri comune, fără identificarea unei anumite cote. La fel este și situația datoriilor. În cazul soților, cotele de dobândire a bunurilor / realizare a datoriilor, se evaluează în mod global, prin raportare la întreaga contribuție pe parcursul căsătoriei, fiind incluse nu doar veniturile obținute, ci și treburile casnice efectuate de unul dintre soți.

Care este legătura între concubinaj și logodna?

Logodna reprezintă promisiunea reciprocă de a încheia căsătoria. Logodna nu presupune în mod obligatoriu conviețuirea viitorilor soți, însă nici nu exclude. Concubinajul sau uniunea consensuală reprezintă o situație de fapt, nereglementată de lege, ce reprezintă traiul comun cu caracter de stabilitate și continuate, fără să implice, în mod necesar vreun angajament în vederea căsătoriei. Evident, concubinajul și logodna sunt compatibile, ele nu se exclud. Situația de fapt a logodnei se poate dovedi prin orice mijloc de probă, inclusiv prin prezumții. Se presupune că viața în doi organizată potrivit concubinajului este, potrivit voinței părților, o etapă premaritală.

În ceea ce privește situația patrimonială a concubinilor, aceasta nu beneficiază de vreo reglementare specială, nefiind aplicabile regimurile matrimoniale ale căsătoriei, întrucât nu există o căsătorie în ființă.

Spre deosebire de situația soților, simplul fapt al concubinajului nu declanșează prin sine însuși prezumția de comunitate funcționabilă între soți, ori a existenței unei convenții între persoanele aflate în această stare, de dobândire în comun a unor bunuri. În cazul legăturii de concubinaj, reglementarea statutului legal al valorilor patromoniale strânse de concubini trebuie stabilită prin raportare la dispozițiile legale ce reglementează dreptul de proprietate pe cote-părți, în măsura în care este probată dobândirea bunurilor prin contribuția financiară a ambilor concubini. Pentru concubini este necesară proba proprietății indivize pentru fiecare bun în parte, și nu în raport de totalitatea bunurilor dobîndite, ca în cazul soților.

Situația bunurilor dobândite de concubini împreună trebuie împărțită în funcție de momentul achiziției bunului:

  1. bunurile a fost achiziționat de către un concubin singur, înainte să intre în relația de concubinaj, dar achitarea integrală s-a făcut pe mai mulți ani (spre exemplu în 2005 A cumpără prin credit un imobil în valoarea de 80.000 euro, iar în 2016 A intră în relație de concubinaj cu B care contribuie la stingerea creditului și achitarea tuturor ratelor).

În această situație bunul este proprietatea exclusivă a lui A, întrucât dreptul de proprietate s-a transferat în patrimoniul acestuia în 2005, la momentul încheiereii contractului de vânzare asupra imobilului luat prin credit. Însă B are un drept de creanță, ce îi permită să recupereze sumele cu care a contribuit la achiziționarea bunului de către A. Această contribuție trebuie dovedită (prin martori, extrase de cont, contract de împrumut între părți, facturi de achiziție).

  1. Bunurile au fost achizițioante în timpul relației de concubinaj. În acest caz bunurule sunt ale ambelor persoane, tot ce rămâne de dovedit este contribuția fiecăruia la achiziționarea acestora (prin martori, extrase de cont, contract de împrumut între părți, facturi de achiziție).

În sensul celor de mai sus, expunem cele reținute de către Tribunalul Covasna prin Decizia definitivă nr. 579.

,,Obiectul cererii de chemare în judecată formulată de reclamant vizează reglementarea regimului juridic al bunurilor dobândite în timpul concubinajului dintre acesta și K__, sens în care instanța a urmat în primul rând să stabilească perioada în care cei doi au început să trăiască împreună. (….)

Stabilind anul în care cei doi au început relația de concubinaj, locuind împreună fără a se căsători, instanța a reținut în continuare că în cadrul acestei relații cei doi s-au gospodărit împreună ca o familie, adică în mod similar unui cuplu căsătorit, cheltuind împreună banii câștigați în toată această perioadă, astfel cum rezultă din declarația martorei R____, propusă de pârât precum și din declarațiile celor doi martori propuși de reclamant_____(….)

Față de situația expusă, instanța constată că locuința din Sfântu G____ este proprietatea exclusiv a concubinei K_____ în condițiile în care contractual de vânare cu plata prețului în rate a fost încheiat anterior începerii concubinajului, dreptul de proprietate exclusiv intrând în patrimonial cumpărătoarei la data încheierii contractului, iar reclamantul a plătit o parte din prețul bunului imobil reprezentând 43% din valoarea totală, această plată a unei părți din preț conferindu-i un drept de creanță împotriva concubinei, corelativ obigației acesteia de a achita suma respectivă. (….)

În continuare instanța a reținut în fapt că în timpul concubinajului cei doi au dobândit împreună un Frigider Zanussi – în valoare de 200 lei, TV marca Orion – în valoare de 100 lei și un pat de două personae – în valoare de 300 lei, dobândirea acestor bunuri mobile împreună în timpul concubinajului de către cei doi concubini nefiind contestată de pârâtul reclamant care în concluziile scrise a arătat că este de accord cu partajarea acestor bunuri în cote egale. (…)

Totodată instanța a reținut în cauză că în timpul concubinajului cei doi concubini au efectuat împreună lucrări de investiții, constând în contorizare apă rece, instalare apometre și cost proiect în valoare de 28 lei, 5 corpuri de bucătărie în valoare de 200 lei, manopera montare CT în valoare de 50 lei, instalație montare apă (…) materiale instalare centrală termincă – în valoare de 207 lei, radiator în valoare de 84 lei (…), efectuarea acestor investiții rezultând din facturile și chitanțele depuse la dosar de reclamantul pârât, pentru achitarea costului centralei termice fiind încheiat contractual de credit nr. 3428/ 20 (…)

În consecință, față de faptul că aceste bunuri au fost dobândite în timpul concubinajului de către cei doi concubini împreună instanța a constat că cei doi au dobândit un drept de proprietate asupra fiecărui bun, cota de contribuție fiind egală, luând în considerare că în speță nu s-a invocate o cotă majorată.’’

 

 

 

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate