You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum pot fi sters din BIROUL DE CREDIT?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum pot fi sters din BIROUL DE CREDIT?

Printr-o interogare a Biroului de Credit putem afla daca datele personale sunt prelucrate, iar daca sunt prelucrate, in situatia in care dorim sa refinantam un credit sau sa obtinem un nou credit NU PUTEM – intrucat figuram cu datorii(restante).

            Ce putem face in situatia aceasta? Exista hotarari castigate in care alte persoane au fost sterse din Biroul de Credit?

            Raspunsul este: DA, exista hotarari judecatoresti castigate pe acest aspect.

            Care au fost argumentele?

             Conform dispozițiilor art. 3 alin. 3 din această Decizie, categoria și tipul datelor care pot fi înregistrate la instituțiile de tipul birourilor de credit sunt:

  1. a) date de identificare a persoaneifizice: numele, prenumele, inițialatatălui/mamei, adresa de domiciliu/reședința, numărul de telefon fix/mobil, codul numeric personal;

 

  1. date negative: tipul de produs, tennenul de acordare, data acordării, data scadenței, creditele acordate, sumele datorate, sumele restante, numărul de rate restante, data scadentă a restanței, numărul de zile de întârziere în rambursarea creditului, starea contului;
  2. date pozitive: tipul de produs, termenul de acordare, data acordării, data scadenței, sumele acordate, sumele datorate, starea contului, data închiderii contului, valuta creditului, frecvența plăților, suma plătită, rata lunară, denumirea și adresa angajatorului;
  3. date referitoare la fraudulenți: fapta comisă, numărul și data hotărârii judecătorești/actuluiadministrativ, denumirea emitentului; d) date referitoare la inadvertențe”.

Prin date negative, potrivit art. 2 lit. d) din Decizia nr. 105/2017, se înțelege informațiile referitoare la întârzierile la plată a obligațiilor decurgând din relațiile de creditare a persoanelor fizice.

Conform art. 6 alin. 2 din Deciziedatele negative suntstocateînsistemele de evidență de tipul birourilor de credit și dezvăluite participanților pentru perioada necesară realizării scopurilor prevăzute la art. 1, dar nu mai mult de 4 ani de la data achitării ultimei rate restante sau de la data ultimei actualizări transmise, în cazul achitării restanțelor până la data respectivă.

Față de prevederile legale anterior menționate, instanța reține că în cauză reclamanta a fost notificată de către pârâte în mai multe rânduri în perioada mai 2013 pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale, respectiv pentru înregistrarea restanțelor și întârzierilor la plata ratelor, fiindu-i adus la cunoștință totodată și obligația Băncii de raportare la Biroul de credit a datelor cu caracter personal.

De asemenea, un alt motiv de nelegalitate al raportarii la Biroul de Credit este reprezentat de lipsa instiintarii prealabile a subsemnatului. Potrivit art. 8 alin. 2 din Decizia nr. 105 din 15/12/2007 cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal efectuate in sisteme de evidenta de tipul birourilor de credit, emisa de Autoriatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, prevede ca datele negative, inclusiv cele rezultate din aplicarea comisioanelor sau din majorari ale ratei dobanzilor, se transmit catre sistemele de evidenta de tipul birourilor de credit numai dupa instiintarea prealabila, realizata de catre participanti in scris, telefonic, prin SMS sau e-mail a persoanei vizate cu privire la intarzierea la plata si transmiterea datelor, realizata cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de data transmiterii.

Avocat stergere biroul de credit, Radiere biroul de credit, Stergere biroul de credit, cerere stergere biroul de credit, Avocat Bucuresti bun, Caut avocat bun

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate