You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum se contesta o decizie de invalidare ANRP?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum se contesta o decizie de invalidare anrp?

Raspuns avocat specializat in retrocedari anrp/cnci:

Daca ati primit prin posta mult asteptata decizie din partea anrp si este validata partial sau invalidata, in termen de 30 zile puteti depune contestatie la Tribunalul Bucuresti. Intr-un dosar instrumentat personal instanta a dispus urmatoarele:

Admite în parte contestaţia formulată de reclamanta …., în contradictoriu cu pârâta COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPENSAREA IMOBILELOR, şi în consecinţă Anulează Decizia de validare parţială nr. …. din data de 26 octombrie 2018, şi obligă pârâta să emită o decizie de validare parţială a Dispoziţiei nr. …. din data de 23 februarie 2006 a Primarului Municipiului Râmnicu Vâlcea, şi de compensare prin puncte pentru imobilul compus din teren de 600 mp şi construcţie. Cu drept de apel, ce se va introduce la Tribunalul Bucureşti, în 30 de zile de la comunicare. Pronunţată azi, 10 iunie 2019

Catre au fost motivele castigarii dosarului?

Raspuns avocat retrocedari anrp:

SITUAȚIA DE FAPT:

  • La data de 16.11.2018 ne-a fost comunicată prin poștă Decizia de invalidare nr. …./26.10.2018 emisă de Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor.
  • Prin actul de donație autentificat cu nr. …./1953, subsemnata am dobândit în proprietate terenul în suprafață de 600 m.p. și construcție, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada ….. județul Vâlcea.
  • Ulterior a intervenit exproprierea subsemnatei în două etape, respectiv exproprierea suprafeței de 345 m.p. și a unei suprafețe de 280 m.p. Adunând aceste suprafețe rezultă un total de 625 m.p., din care 600 existau în proprietatea subsemnatei potrivit actului de donație menționat anterior, iar 25 m.p. îi avea în folosință fără acte. Adunând suprafața pentru care s-a validat decizia de acordare a punctelor, respectiv 268,8 m.p. cu suprafața solicitată prin prezenta, respectiv 331,2 m.p. se ajunge la suprafața primită prin actul de donație autentificat sub nr. 332/1953, respectiv 600 m.p.
  • Astfel, prin Decretul de expropriere nr. 494/27.12.1971, a fost preluată suprafața de 345 m.p. a subsemnatei.
  • Prin Decretul de expropriere nr. 232/01.08.1985, a fost preluat imobilul teren în suprafață de 280 m.p. construcție.
  • Cu toate acestea, prin aceeași decizie de invalidare se reține că:

,,Nu au fost depuse documentele necesare în vederea verificării incidenței în speță a prevederilor art. 15 din legea nr. 165/2013, în ceea ce privește suprafața de 345 m.p. expropriată în baza Decretului nr. 497/27.12.1974’’,

  iar potrivit art. 15 din legea 165/2013:

,,Art. 15 Cererile vizând restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluării abuzive, formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat, cu condiţia ca această suprafaţă să nu fi fost restituită prin aplicarea legilor fondului funciar.’’

 

  • Astfel, nu se pot identifica ce anumite documente sunt necesare potrivit art. 15 din legea 165/2013, argumentul Comisiei Naționale pentru Compensare Imobilelor fiind nefondat în legătură cu invalidarea parțială a Dispoziției nr. …./23.02.2018.
  • Aceste argumente sunt susținute chiar de cele reținute prin Decizia de Invalidare Parțială, întrucât, cum corect a reținut Comisia Națională pentru Compensarea Imobilelor, subsemnata prin actul de donație autentificat sub nr. …./1953 am dobândit în proprietate un teren în suprafață de 600 m.p, ce a fost expropriat în întregime, motiv pentru care sunt îndreptățită să obțin compensarea prin puncte și pentru suprafața de 331,2 m.p, necesari pentru reîntregirea suprafeței de 600 m.p., situați în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada ….. județul Vâlcea, ce a făcut obiectul dosarului de despăgubire nr. ……/CC/09.06.2006, pentru un cuantum al despăgubirii stabilit conform articolului 21 din legea 165/2013

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate