You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum se evalueaza despagubirile Anrp in 2020?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum se evalueaza despagubirile Anrp in 2020?

Potrivit legislației în vigoare, Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, imobilele care au fost preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist se vor restitui în natură, în măsura în care este posibil.

Pentru a putea beneficia de prevederile legislației  în materia retrocedării imobilelor preluate în mod abuziv, persoanele interesate ar fi trebuit să formuleze cereri potrivit dispozițiilor Legii nr. 10/2001.

Deși cererea de restituire adresată autorității competente, în sensul Legii nr. 165/2013, a fost respinsă, dreptul de a contesta decizia și a intra în posesia imobilelor preluate în mod abuziv nu este înlăturat.

Astfel, în funcție de data la care a fost comunicată decizia de invalidare sau de validare parțială a CNCI, aceasta poate fi contestată la instanța competentă să soluționeze prezentul litigiu, în următorul termen:

  • pentru dosarele ce au fost înregistrate înainte de data întrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, termenul este de 60 de luni de la momentul întrării în vigoare a Legii;
  • pentru dosarele ce au fost înregistrate ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013, termenul este de 60 de luni este calculat de la data înregistrării dosarului administrativ.

În contextul în care restituirea efectivă a imobilului nu se poate face în natură, se va recurge la procedura restituirii prin echivalent. Această procedură de evaluare a valorii imobilului, potrivit dispozițiilor Legii nr. 165/2013, se făcea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a legii, acestea constând în ghiduri cu valori orientative ale proprietăților imobiliare utilizate de camerele notarilor publici.

O noutate adusă de Legea nr. 22/2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 constă în modificarea procedurii de evaluare, astfel evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei CNCI se va face prin utilizarea grilei notariale valabilă la data emiterii acestei decizii. De asemenea această evaluare va fi exprimată în puncte, un punct având valoarea unui leu.

Un alt element de noutate adus de dispozițiile Legii nr. 22/2020 este reprezentat de modalitatea în care grila notarială este întocmită. Art. 3 pct. 7 din Legea nr. 165/2013 ilustra modalitatea de întocmire a grilei notarile, prin ghiduri privind valori orientative ale proprietăților imobiliare utilizate de camerele notarilor publici.

Astfel, potrivit art. I  din Legea nr. 22/2020 grila notarială se va întocmi pe baza studiului de piață realizat de către camerele notarilor publici, conținând informații privind valorile minime consemnate pe piața imobiliară specifică în anul precedent, întocmit și actualizat conform dispozițiilor art. 111 alin. (4) și (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Mai mult, prin dispozițiile Legii nr. 22/2020 a fost modificat și art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea imobilelor care au aparținut cultelor religioase în România.

Astfel, este introdus un nou alineat prin care se intituie prezumția de preluare a imobilului în mod abuziv, atunci când nu se poate face dovada preluării în mod abuziv  de către stat în perioada comunistă, numai dacă bunul se regăsește în patrimoniul statului sau s-a regăsit la un moment dat în patrimoniul statului.

Prezumția de preluare îm mod abuziv a imobilului este una relativă deoarece această prezumție poate fi înlăturată de către deținătorului imobilului prin orice mijloc de probă ( de exemplu: înscrisuri, martori etc.) în fața instanței de judecată.

În concluzie, aceste propuneri legislative pot oferi un echilibru valorilor pe care persoana interesată le va primi dacă sunt îndeplinite celelalte condiții prevăzute de legislația în vigoare, dar și o stabilitate în jurisprudența națională.

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate