You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum se interpreteaza notiunea de ''domiciliu'' din punct de vedere juridic?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum se interpreteaza notiunea de ”domiciliu’‘ din punct de vedere juridic?

Decizia nr. 664 din data de 23 februarie 2018 pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție având ca obiect conflict negativ de competență)

Chestiunea care a atras ivirea prezentului conflict de competență este interpretarea diferiră pe care instanțele de judecată au dat-o noțiunii de domiciliu prevăzută de textul legal sus-menționat.

Este adevărat că potrivit dispozițiilor art. 114 C. proc. civ. „Dacă legea nu prevede altfel cererile privind ocrotirea persoanei fizice date de C. civ. în competența instanței de tutelă și de familie se soluționează de instanța în a cărei circumscripție teritorială își are domiciliul sau reședința persoana ocrotită.”

Însă, potrivit dispozițiilor C. civ. cuprinse în art. 91. „Dovada domiciliului și a reședinței se face cu mențiunile cuprinse în cartea de identitate. (2) În lipsa acestor mențiuni ori atunci când acestea nu corespund reeditații, stabilirea sau schimbarea domiciliului ori a reședinței mi va putea fi opusă altor persoane. (3) Dispozițiile alin. (2) nu se aplica în cazul în care domiciliul sau reședința a fost cunoscută prin alte mijloace de cel căruia i se opune.”

Din interpretarea dispozițiilor legale sus-menționate rezultă că în accepțiunea C. civ., prin noțiunea de domiciliul ia care tace trimitere art. 179 lit. a), trebuie să se înțeleagă locuința unde se găsește în fapt acea persoană, pentru a-i putea fi asigurat și respectat dreptul la apărare. Aceasta întrucât, mențiunile din cartea de identitate referitoare la domiciliul sau reședința unei persoane nu au caracter constitutiv în ce privește determinarea acestora, ci numai caracter de evidență a persoanei respective.

În plus, dacă se are în vedere scopul pentru care s-a dat în competența instanței de tutelă de la domiciliul persoanei reprezentate soluționarea cererii de instituire a curatelei, acela de a facilita accesul acestor persoane aflate în situații speciale la instanță și dacă se ține seama de semnificația noțiunii de,, domiciliu” rezultând C. civ., se desprinde concluzia că ceea ce interesează pentru stabilirea competenței teritoriale în ipoteza reglementată de art. 179 alin. (1) lit. a) C. civ. este locuința efectivă a persoanei ocrotite.

În acest sens, art. 87 C. civ. prevede că „ Domiciliul persoanei fizice, în vederea exercitării drepturilor și libertăților sale civile, este acolo unde aceasta declară că își are locuința principală”.

Prin urmare, întrucât prin art. 214 C. civ. se prevede o situație de excepție de la regula instituită de acest articol – „dacă legea nu prevede altfel” – iar legea care prevede altfel este C. civ., din interpretarea căruia prin noțiunea de domiciliu se înțelege adresa unde persoana ocrotită locuiește efectiv, se reține că în speță suntem în prezența unei norme speciale de competență imperativă ce reglementează un caz de competență teritorială exclusivă de la care nu sunt permise derogări.

Avocat specializat in drept civil, Avocat bun specializat in dreptul civil

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate