You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Cum se obtine o perimare intr-un dosar de executare silita?

Bogdan Palade
Bogdan Palade

Cum se obtine o perimare intr-un dosar de executare silita?

Potrivit art. 697 alin. (1) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora “În cazul în care creditorul, din culpa sa, a lăsat să treacă 6 luni fără să îndeplinească un act sau demers necesar executării silite, ce i-a fost solicitat, în scris, de către executorul judecătoresc, executarea se perimă de drept.”

            De asemenea, potrivit art. 698 Cod de procedura civila al. 1 “Perimarea se constata de catre instanta de executare, la cererea executorului judecatoresc sau a partii interesate, prin incheiere data cu citarea in termen scurt a partilor

2) Perimarea executarii atrage desfiintarea tuturor actelor de executare, cu exceptia celor care au dus la realizarea, in parte, a creantei cuprinse in titlul executoriu si a accesoriilor”  

Model cerere actiune in constatarea perimarii executarii silite:

Domnule Preşedinte, [1]

Subsemnatul [2]_, în calitate de_(pârât, intimat etc.) în dosarul nr. /_al acestei instanţe, vă rog să dispuneţi:

Perimarea

_[3] (acţiunii reclamantului sau, după caz, a cererii de apel, recurs, contestaţie în anulare, revizuire etc.)

Motivele cererii sunt următoarele:

Motivele de fapt [4]:_

Temeiul de drept [5]: îmi întemeiez cererea pe dispoziţiile art. 697-699 C. proc. civ.

Data                                                                           Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei………………

 

           

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate