You've successfully subscribed to Blog Avocat Palade Bogdan
Great! Next, complete checkout for full access to Blog Avocat Palade Bogdan
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Daca nu ati depus inca cererea de restituire la ANAF pentru RECUPERAREA taxei de poluare, taxei pentru emisiile poluante, timbru de mediu, in atasamen

Bogdan Palade
Bogdan Palade

                     Model cerere restituire taxa auto 2018. Taxele platite pentru inmatricularea masinilor, in baza cererii depuse la organul fiscal, se vor restitui. Vorbim despre: TIMBRU DE MEDIU, TAXA PENTRU EMISII POLUANTE, TAXA DE POLUARE!           

   CERERE DE RESTITUIRE

a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule

 

 

Către ……………………………………….

(organul fiscal competent)

 

 

Subsemnatul/Subscrisa, ……………………, cu domiciliul/sediul în localitatea ………………, str. ………………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ……, judeţul/sectorul ……….., având C.N.P./C.U.I. ………………….., în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule, cu modificările și completările ulterioare, şi ale art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, solicit/solicităm restituirea sumei de…… lei*1),la care se adaugă dobânzile calculate până la data plăţii integrale, reprezentând*2):

 

  1. ( ) taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule;
  2. ( ) taxa pe poluare pentru autovehicule;
  3. ( ) taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
  4. ( ) timbrul de mediu pentru autovehicule;

În cazul restituirii taxelor/timbrului de mediu prevăzute la pct.1-4 dispuse prin hotărâre judecătorească definitivă, aceasta se anexează la cererea de restituire.

 

Suma solicitată la restituire a fost achitată în cazul înmatriculării autoturismului/autovehiculului marca …………………., tipul/varianta ……………….., având numărul de înmatriculare*3) ………….., numărul de identificare*4) ………………..

 

Menţionez/Menţionăm că am luat cunoştinţă că din sumele de restituit vor fi compensate de către organul fiscal competent eventualele obligaţii fiscale datorate şi neachitate la data restituirii.

 

Solicit/Solicităm ca restituirea efectivă a sumelor cuvenite în continuare să se efectueze în contul bancar nr. ………………., cod IBAN …………………………, deschis la ………………. .

 

Contribuabilul/Reprezentantul legal al contribuabilului,

………………………………………………………………..

(numele şi prenumele)

 

Semnătura …………..

 

Data ……………….

 

Restituire timbru mediu – Avocat restituire timbru mediu – restituire taxa de poluare – restituire taxa pentru emisii poluante – recuperare timbru mediu

Avocat Sector 1, Avocat Sector 2, Avocat Sector 3, Avocat Sector 4, Avocat Sector 5, Avocat Sector 6, Avocat bun Bucuresti, Avocat bun Buftea, Avocat bun Cornetu, Avocat bun Sector 1, Avocat bun Sector 2, Avocat bun Sector 3, Avocat bun Sector 4, Avocat bun Sector 5, Avocat bun Sector 6,

 

Bogdan Palade

Telefon: 0740 807 892


Postari recomandate